Kötelező felelősségbiztosítás I.

Három autó karambolozott.

Ügyfelünk az útviszonyoknak megfelelően, a sebességi korlátokat, ill. a KRESZ egyéb szabályait figyelembe véve szabályosan közlekedett személyautójával,...

…mikor az út jobb oldalán lévő parkolóból egy másik gépkocsi oldalról belehajtott. A károkozó személygépkocsi vezetője a balesetért a felelősségét a helyszínen elismerte, és kérte, hogy ügyfelünk kárát a felelősségbiztosítójával rendezze.A felelősségbiztosító a kárfelmérés után egy méltánytalanul alacsony összegű javítási költséget határozott meg, majd később ügyfelünk kárigényét “a balesetnek a kárleírás szerinti bekövetkezése műszakilag nem azonosítható” hivatkozással elutasította. Ügyfelünk ennek ellenére megjavíttatta gépkocsiját. A javítási költség megfizetésétől a kötelező felelősségbiztosító továbbra is elzárkózott. Társaságunk ekkor ügyfelünk megbízásából a Bírósághoz fordult és fizetési meghagyás kibocsátását kérte. A Bíróság a tények ismeretében kötelezte a károkozó felelősségbiztosítóját, a számlával igazolt költségeknek, illetve a károkozás napjától az ítélet kihirdetéséig esedékes kamatainak, valamint a perköltségeknek megtérítésére.