Kijelentés egyik napról a másikra

Ügyfelünk felszolgálóként dolgozott egy neves rendezvényszervező cégnél. A járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva szóban jelezte a munkáltatója a számára, hogy sajnos nem fogják tudni foglalkoztatni, írásban azonban felmondást nem közöltek vele.

Két héttel később Ügyfelünk levelet kapott, amelyben egy munkáltató által aláírt, két héttel korábbi időpontra datált közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésről szóló megállapodás volt. Természetesen Ügyfelünk aláírása nem szerepelt rajta, illetve a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolások. Ügyfelünk ekkor Társaságunkhoz fordult segítségért, hiszen az igazolásokból észlelte, hogy a munkáltató munkaviszonyát 2 héttel korábban megszüntette, felmondás és az ő tudta nélkül. Társaságunk felszólító levélben hívta fel a munkáltató figyelmét a munkaviszony jogellenes megszüntetésére, illetve arra, hogy Ügyfelünk az időarányosan ki nem vett szabadságainak megváltásáért járó pénzt sem kapta meg, azt bérpapírján akként tűntették fel, mintha kivette volna. A volt munkáltató jogi képviselője a felszólító levelünk átvételét követő napon jelezte megegyezési szándékát. Ügyfelünk 2 havi távolléti díját, és a szabadság megváltását is kézhez kapta pár munkanapon belül.