Jószomszédi (v)iszony

Egy férfi kiabál a fal egyik feléről, a lány pedig összetekert újságot tartva a falhoz, hallgatózik.

Rossz szomszédság, török átok, tartja a mondás. Sajnos, a szomszédainkat nincs lehetőségünk megválogatni, és nem elegendő, ha a szomszédok közül csak az egyik törekszik a békés egymás mellett élésre.

Sok esetben előfordul, hogy a szomszéd zajosodik, a szemetét az udvarunkra hordja, vagy éppen az esővizet vezeti oda, esetleg önkényesen használja a számunkra kijelölt parkolóhelyet, a tulajdonunkban lévő tárolót. Mit lehet ilyenkor tenni?Az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 191. § (1) szerint akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.Amennyiben tehát a szomszéd zavarja ingatlanunk zavartalan birtoklását (egyébként a birtokvédelem a birtokost mindenkivel szemben megilleti), segítségért a jegyzőhöz kell fordulni, aki a birtokvédelmi kérelemben foglaltak alapján köteles kivizsgálni az ügyet. Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke jelenleg 2.200 Ft.A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és lakcímét, az ellenérdekelt nevét és lakcímét, meg kell jelölni a birtokvitával érintett dolgot, a jegyző döntésére irányuló határozott kérelmet, a kérelemben foglalt tények alátámasztására szolgáló bizonyítékokat.Figyelemmel kell lenni azonban egy határidő korlátra. Ennek alapján, amennyiben egy éven túl már fennáll a birtoksértő magatartás, jelen esetben az állattartás, úgy a jegyző nem fog eljárni ebben az ügyben, hatáskör hiánya miatt. Ez esetben birtokvédelem az illetékes helyi bíróságtól kérhető per formájában.Amennyiben a jegyző megállapítja a zavarás tényét, az eredeti birtokállapotot helyreállítja és a birtoksértőt e birtoksértő magatartásától eltiltja. A határozatot három napon belül végre kell hajtani, akkor is, ha ez ellen a felek valamelyike keresetet indított. A jegyző 30 napon belül köteles határozatot hozni. Az a fél, aki a határozatot sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.Amennyiben a birtoksértő a jegyző kötelező határozatának nem tesz eleget, a jegyzőnek be kell jelenteni, aki a végrehajtás kikényszerítése érdekében végrehajtási bírságot szabhat ki, akár ismételten is, 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig, jogi személynél 1.000.000 Ft-ig.Dr. Bezzegh Edina