Iskolakezdési és egyéb, gyermekekre igénybe vehető juttatások, támogatások köre 2010-ben is

Lassan vége a nyárnak, a gyermekes családok nagy része a szeptemberi iskolakezdésre koncentrál. Új könyvek, tanszerek, író, és papíreszközök beszerzése jelentős terheket jelentenek a szülők számára, melyekkel évről évre szembesülniük kell.

Ahogy a tavalyi évben, idén is több fajta támogatás és juttatás vehető igénye a rászoruló családok részére az iskolakezdés elősegítése érdekében. Lássuk tehát az aktuális szabályokat!

Az iskolakezdési támogatás lehetőségével egyre több munkáltató él, melynek keretein belül munkavállalójuk számára úgynevezett béren kívüli juttatás keretében biztosítanak adómentes hozzájárulást a gyermekek tanévkezdéséhez. A munkáltató tehát szabadon választhat arról, hogy nyújt-e ilyen jellegű természetbeni juttatást a nála alkalmazott munkavállalónak vagy sem.

Az iskolakezdési támogatás fogalmi meghatározását a személyi jövedelemadóról szóló hatályos törvény adja meg. Ennek rendelkezései alapján iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a magyarországi, sőt bármely Európai Uniós tagállamban a magyar közoktatásnak megfelelő oktatásban részt vevő gyermekre nyújtanak. 
A támogatás nem az egész tanévben nyújtható, hanem a tanévkezdés napját megelőző és azt követő 60 napig. Tehát ez az idei évben praktikusan azt jelenti, hogy a támogatás 2010. július 1. napjától 2010. október 31. napjáig vehető igénybe. Támogatásra az a szülő, nevelő jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult. A támogatás igénybevétele nem függ a házasságtól, azaz élettárs is igényelheti a közös gyermek után.

A támogatás a jelenlegi szabályozás alapján a mindenkori minimálbér (melynek összege 2010-ben 73.500,- Ft) 30%-ig adómentes. Ez azt jelenti, hogy szülőnként, a támogatás 22.050,- Ft összeghatárig adómentes.

Az iskolakezdési támogatás, tehát adómentes juttatás, mely egyszeri alkalommal vehető igénybe, és mely vissza nem térítendő juttatásként funkcionál. Azonban a felhasználás kereteit a jogszabály határozza meg. Azt hogy mire használható fel a juttatás, szintén a személyi jövedelemadóról szóló törvény adja meg, azaz nyújt erre vonatkozóan eligazítást. 
Így a juttatás alapvetően tankönyvekre, taneszközökre (füzetek, tollak, rajzeszközök, táska,), ruházatra fordítható. A juttatás formája azonban változó. Van olyan munkáltató, amelyik utalvány formájában biztosítja a juttatást, mely a megnevezett értékesítő helyeken váltható be (papír-írószerboltok, egyéb), vagy egyszerűen a tanszervásárlásról szóló számla ellenében, utólag fizeti ki a munkavállaló számára. A számlát ebben az esetben a munkáltató nevére kell kérni. Előfordulhat továbbá az az eset is, amikor a munkáltató a juttatás összegének erejéig természetben biztosítja a taneszközöket, azaz a füzeteket, tolltartókat, tollakat, stb.

A fenti tanévkezdési juttatáson felül a tankönyvvásárlás szintén aktuális, jelentős kérdés az augusztus végével, szeptember elejével.

Egyre többet hallani a tankönyv támogatás intézményéről is. A korábbi évekhez hasonlóan, minden olyan tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül, aki nappali tagozaton vesz részt a közoktatásban és az alábbi feltételek egyikének eleget tesz:

a; tartósan beteg

b; testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

c; pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar),

d; a három- vagy többgyermekes családban él,

e; a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f; a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

Az ingyenes tankönyv ellátásra vonatkozóan kérelmet kell előterjeszteni. A jelenlegi adatok és sajtóértesülések alapján a nappali tagozatos gyermekek 50%-a ingyenes tankönyv ellátásban részesül. 

A gyermekvédelmi törvény rendelkezésének értelmében ingyenes az étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a bölcsődés, az óvódás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő fogyatékos gyermekek számára.

Ezen felül – többek között – 50%-os mértékű támogatásban részesülnek azok a gyermekek, akik a nagycsaládosok gyermekei (gyermekenként), és egyéb rászorult gyermekek. A gyermekvédelmi törvény lehetőséget ad azonban az egyes önkormányzatok részére, hogy további, olyan rászorultsági eseteket állapítson meg, melynek fennállása esetén a rászorult gyermek étkeztetési támogatásban részesül.

Legyen szó bármelyik típusú juttatásról, vagy támogatásról, célszerű a gyermekes szülőknek mind a munkáltatóknál, mind pedig a lakhelyük szerint illetékes önkormányzatnál azokról érdeklődni. Az egyes támogatások körét, és igénybevételük feltételeit az önkormányzatok vagy a helyben szokásos módon teszik közzé (például a polgármesteri hivatalok hirdetményi tábláin), vagy a honlapukon. Legyen bármelyikről is szó, ne felejtsenek el érdeklődni!