Internetes rendelés – Mikor jön létre a szerződés?

Egy nő online rendel és bankkártyát használ.
Webáruházból történő vásárlás esetén a vételár teljesítésének és az termék átvételének időpontja szükségszerűen nem esik egybe. Ettől függetlenül az eladó és a vevő közt szerződéses jogviszony keletkezik (ne feledjük, hogy ingóságok esetén az írásba foglalás nem kötelező!), mellyel kapcsolatban az időbeli eltérés felvethet problémákat.

Hatályos polgári törvénykönyvünk akként rendelkezik, hogy a szerződés egyfelől kötelezettséget keletkeztet a felek számára az általuk vállalt szolgáltatás teljesítésére, másfelől jogosultságot teremt az ezért cserébe járó szolgáltatás követelésére. Korántsem mindegy tehát, mikor jön létre a szerződés, mely alapján a teljesítésre igényt tarthatunk.

Interneten keresztül történő adásvétel esetén, a termék kiválasztását és megrendelését követő leggyakoribb lépés, hogy az eladó automatikus visszaigazolást küld a vevőnek a rendelés beérkezéséről és feldolgozásáról. Ennek ténye jellemzően feltüntetésre kerül a webáruház vásárláshoz használt felületén, illetőleg e-mail üzenetben is megérkezik a felhasználó által megjelölt elektronikus levélcímre.

Önmagában az automatikus visszaigazolás azonban nem jelenti azt, hogy a szerződés ténylegesen létrejött. Az Európai Fogyasztói Központ hazánkban is elfogadott álláspontja szerint erre akkor kerül sor, amikor az eladó újabb üzenetben vagy más alkalmas módon értesíti a vevőt a rendelés teljesítéséről, vagy – a választott szállítási – és fizetési mód függvényében – a termék feladásáról, illetőleg az átvétel lehetőségéről. Ettől az időponttól tehát az eladó igényt tarthat a vételár megfizetésére, a vevő pedig a megrendelt dolog átadására.

A webáruházak üzemeltetői általános szerződési feltételeikben rendelkezhetnek arról is, hogy a szerződés létrejöttét követően milyen határidők megtartásával és miként lehetséges megszüntetni a jogviszonyt. Meg lehet ezt tenni egyoldalúan vagy konszenzusos alapon, írásban vagy a webes felület megfelelő lépésein keresztül.

Amennyiben a vevő a rendelés véglegesítését követően bármely okból meggondolja magát, a termék átvételét követő tizennégy napon belül még joga van indoklás nélkül elállási jogát gyakorolni. Ebben az esetben igényt tarthat a kifizetett vételár visszautalására, feltéve, hogy a saját költségén gondoskodik a terméknek az eladóhoz történő visszajuttatásáról.