Ügyvédi közreműködést igénylő szerződések

Egy ügyvéd szerződést ír alá
Hatályos jogunk számos szerződéstípust különböztet meg, melyeknek formai követelményei korántsem azonosak. Egyes kétoldalú megállapodások akár szóban is létrejöhetnek, de természetesen tartós jogviszonyok vagy összetett szolgáltatások - így például lakásbérlet vagy kivitelezés - esetén mindenképpen érdemes az írásbeli formát választani. Ezáltal egy esetleges vita után a jogok és kötelezettségek egyértelműen megállapíthatók lesznek. Bizonyos szerződések esetén maga a jogalkotó írja elő kötelezettségként nem pusztán az írásbeliséget, de az ügyvédi ellenjegyzést is.

Az egyik ilyen megállapodás nem más, mint a házassági vagyonjogi szerződés. Noha a statisztikák szerint hazánkban egyelőre kevéssé elterjedt intézményről van szó, mindenképpen érdemes említést tenni róla. Ez a szerződés ugyanis módot ad arra, hogy a házastársak vagyoni viszonyaikat belátásuk szerint rendezzék (ennek hiányában a törvényi főszabály szerint a házassági életközösség egyben vagyonközösséget is keletkeztet). Lényeges, hogy a szerződést kizárólag személyesen lehetséges megkötni, a felek tehát meghatalmazottat nem vehetnek igénybe, és az ügyvédi ellenjegyzés mellett célszerű a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába is bejelenteni a megállapodást.

Elengedhetetlen az ellenjegyzés továbbá az ingatlan adásvételi szerződések érvényes megkötéséhez és az új tulajdonos tulajdonjogának a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Ennek alapjait a polgári törvénykönyv dologi jogi szabályain túlmenően az ingatlan-nyilvántartási törvény rendelkezései képezik. Ugyancsak szükséges az ellenjegyzés mindazokban az esetekben, amikor az ingatlanon szerződéssel kerül sor olyan jog alapítására, melyet a földhivatal nyilvántartásába szükséges bevezetni, például szolgalmi-, haszonélvezeti-, tartási- és elővásárlási jog. További részletes szabályokat tartalmaz a hatályos földforgalmi törvény a termőföld értékesítésre vonatkozóan.

Természetesen az ingatlanok vonatkozásában kötött egyéb – például megbízási-, vállalkozási- és bérleti – szerződések esetén ellenjegyzésre nincs szükség, ugyanakkor az írásba foglalás rendkívül lényeges.

Amennyiben gazdasági társaság alapítását tervezzük, a cégtörvény alapján ugyancsak elkerülhetetlen a jogi képviselő meghatalmazása. A cég bejegyzésére, valamint az utóbb bekövetkező változások nyilvántartásba történő átvezetésére a jogi képviselő elektronikus formanyomtatványon benyújtott kérelme szükséges. A gazdasági társaságok nyilvántartását jelenleg a cégbíróságként is működő törvényszékek végzik.