Kinek a felelőssége

Ügyfelünk, cége nevében egy webáruházból vásárolt egy mosdókagylót. A terméket egy futárcég szállította ki.

Ügyfelünk egyik rokona vette át a csomagot, mely sérülésmentes volt, azonban nem bontotta azt ki. Egy órával később, amikor ügyfelünk belenézett a dobozba, akkor látta, hogy a mosdó ketté van törve. A káreseményt bejelentette mind az eladó felé, mind pedig a fuvarozó felé, azonban egyikük sem ismerte el a felelősségét. A fuvarozó cég felajánlotta, hogy a kár felét megtérítik, egyebekben nem ismerte el felelősségét. A futárcég a honlapjukon található általános szerződési feltételekben kizárják felelősségüket, és azt teljes egészében a feladóra telepítik. Jogi állásfoglalásunkban azzal a tanáccsal láttunk el Ügyfelünket, hogy címezzen felszólító levelet a futárcégnek, amelyben felhívja figyelmüket, hogy a Ptk. alapján a szerződésszegésért való felelősséget nem lehet korlátozni, illetve kizárni, továbbá a termék sérülései szakszerűtlen fuvarozásra engednek következtetni. Tekintve, hogy a feladó a feladással a kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett, a teljesítés azzal megtörtént. Ezt követően a felelősség átszáll a fuvarozóra. A fuvarozót terheli tehát annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ügyfelünk felszólító levelére a fuvarcég kifizette Ügyfelünk teljes kártérítési igényét.