Ingatlanadó, mint vagyonadó rejtelmei

Egy férfi egyik kezében lakáskulcs, másik keze pedig egy papíron van az asztalon.

Az ingatlanadó bevezetése sokakat újdonságként ért. 2010. január 1. napján lép hatályba az egyes nagyértékű vagyontárgyak adójáról szóló törvény, mely az ingatlanra vonatkozó adókötelezettséget alapjaiban szabályozza. 

Legkorábban az evásoknak és egyéni vállalkozóknak kell a 2010. február 25. napjáig nyilatkozniuk, majd ezt követően a magánszemélyeknek az éves adóbevallásuk alkalmával kötelesek nyilatkozni az ingatlanukat terhelő adókötelezettségről.Az adóbevallás során valamennyi adóalany köteles a lakóingatlana után adót fizetni, amennyiben a jogszabály alapján előírt feltételek rájuk nézve fennállnak. Ezen szabályok alapjánvagyonadót kell annak a személynek fizetnie, akinek a tulajdonában (illetve vagyoni értékű jogosultságában, például haszonélvezetében) álló lakóingatlan értéke meghaladja a jogszabályban megállapított minimum összeghatárt. Főszabály szerint mentesek az ingatlant terhelő vagyonadó alól azok a lakóingatlanok (melyek lehetnek lakások, házak, üdülők is), melyek az adóév első napján fennálló forgalmi értéke nem haladja meg a harmincmillió forintot. Ehhez az a további feltétel is szükséges, hogy a lakóingatlan a naptári év első napján a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is az adózó lakóhelyül szolgáljon. Mentes az adókötelezettség alól az a második lakóingatlan is, melynek a forgalmi értéke nem haladja meg a naptári év első napján a tizenötmillió forintot. A második ingatlan vonatkozásában azonban – ha kettőnél több ilyen további ingatlana van – akkor az adóalanynak el kell döntenie, hogy melyik legyen az a második ingatlan, amelyik mentesüljön az adózási kötelezettség alól. Ez azt is jelenti, hogy, amennyiben több ilyen ingatlana van, akkor a harmadik már adóköteles lesz.Az ingatlan forgalmi érték meghatározására könnyebbséget jelenthet, hogy az APEH honlapján, az ügyfélkapun keresztül, elvileg idén december közepétől hozzáférhető lesz az a kalkulátor, mely az adatok beírásával meghatározza az ingatlan forgalmi értékét. Ami pozitívumot jelenthet ennek a használata során az az, hogy az APEH az adóbevallás során a kalkulátor használatát elfogadja, és egy esetleges forgalmi érték eltérés esetén adóhatósági bírságot nem fog kiszabni.Hogy a lakóingatlant terhelő vagyonadó későbbi sorsa mi lesz, ma még nem lehet tudni. Egyelőre az elsődleges információk arról szólnak, hogy többen az Alkotmány Bíróság előtt megtámadták a jogszabályt. Azonban vigyázat! Ettől még az adózási kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az AB meg nem semmisíti a jogszabály megtámadott rendelkezéseit!