Ingatlan vagyonbiztosítás

Egy vízszerelő a kibontott falban csövet szerel.

Ügyfeleink ingatlanukra vonatkozóan vagyonbiztosítást kötöttek. Hét évvel később a biztosított ingatlanban nagyméretű repedések mutatkoztak, melyekről kiderült, hogy azokat az épület szennyvízcsövének törése okozta. 

Ügyfeleink kárigényüket bejelentették a biztosító felé, abból a célból, hogy a vagyonbiztosítási szerződés alapján az ingatlanban keletkezett károkat a biztosító rendezze. A biztosító Ügyfeleink igényét elutasította, majd végül közbenjárásunkra, egy egyezségi megállapodás keretében, Ügyfeleink kárának nagy részét megfizette.