Hogyan adjunk kölcsönt, ha vissza szeretnénk kapni?

Egy férfi megszámolja a pénzt a borítékban.
Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel/Elveszti önmagát, el a barátot – mondja Shakespeare, és bizony sokan bólogathatnak ezeket a sorokat olvasva. Főként azok, akik saját bőrükön tapasztalták meg, hogy pénzt kölcsönadni kockázatos dolog. Bár a legrosszabb adósok a rokonok és kollégák, sokan nehezen tudnak nemet mondani, ha valaki segítségért fordul hozzájuk.

Bármilyen közeli barátról vagy ismerősről van is szó, az írásbeli szerződéshez ragaszkodjunk. Ennek több indoka is van, de a kölcsönadott összeget, a fizetési határidőt, de a felek egyéb kikötéseit is célszerű írásban rögzíteni. Az a felek döntésén múlik, hogy ezt közjegyző előtt teszik-e meg, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják a szerződést tanúk előtt. A közjegyző által készített okirat azonnal végrehajtható, így nagyon sok bonyodalmat megspórolhat vele a hitelező. Hátránya, hogy nem egyszerű olyan közjegyzőt találni, aki magánszemélyek közötti kölcsönszerződést vagy tartozáselismerő nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglal, mégis megéri a keresés és a többletköltség is.

A pénzkölcsön a törvény szerint kamattal terhelt, ettől a felek közös akarattal természetesen eltérhetnek. A túlzottan magas kamat kikötését éppúgy ajánlott elkerülni, mint a másik fél helyzetének kihasználására alapított feltűnő aránytalanságokat. Az uzsoraszerződések ugyanis nem csupán polgári jogi értelemben lesznek semmisek, de bűncselekmény megállapítására is alapot adhatnak.

A kölcsönszerződés egyik lényegi eleme, hogy az adósnak meddig kell a kölcsönösszeget visszafizetnie. Adódhat azonban olyan eset, amikor a hitelezőnek már ezt az időpontot megelőzően kétségei támadnak afelől, hogy a kölcsönösszeget viszontlátja-e. Vannak olyan esetek, amelyek bekövetkeztekor a hitelezőnek módja van arra, hogy – bár a fizetési határidő még nem telt el, – felmondhatja a kölcsönszerződést.

Ilyen eset az, ha az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. Amennyiben az adós a kölcsönösszeget egy adott célra kérte, de a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel, úgy a hitelező ugyancsak élhet a felmondási jogával.  Ugyanez a helyzet akkor is, ha az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta. Ahhoz, hogy ezek a felmondási indokok igazolhatóak legyenek, célszerű a szerződésbe belefoglalni a kölcsön célját, fedezetét.

Ugyancsak a hitelezőt védi az a törvényi előírás, mely szerint bizonyos esetekben a kölcsönszerződés felmondható. Ezek az alábbiak lehetnek:

  • az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza,
  • az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét,
  • a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki.

Abban az esetben, ha a felek részletfizetésben állapodnak meg, és már a részletek teljesítésével is nehézségei támadnak az adósnak, úgy célszerű felszólítást küldeni a részére. Ha a mulasztását felszólításra sem pótolja, fel lehet mondani a szerződést.

Amennyiben az a nem várt helyzet áll elő, hogy az adós nem fizeti meg a kölcsönt, közjegyzői okiratba foglalt szerződés esetén azonnal végrehajtást kérhetünk. Egyéb esetekben 3 millió forint alatt fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhetünk, afelett pedig a fizetési meghagyásos eljárás vagy polgári per útján érvényesíthető a követelés.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 3 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!