Az ügyfélbarát útdíjszolgáltató

Az autópályán az autók gyorsan haladnak.
Szinte mindannyian hallottunk már olyan esetről, hogy a gépjármű üzembentartója azért kényszerült útdíjfizetésre, mert elfelejtette megváltani előzetesen az e-matricát. Hiába hajtott le az első adandó alkalomnál az autópályáról, a drága képfelvétel már el is készült. A pótdíjat pedig sajnos ki kellett fizetni eddig, ha tetszett, ha nem. Az idei évtől azonban enyhébbek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, és a jó hír az, hogy nem csak a fenti probléma került orvoslásra.

2018. január 1. napjával módosult a Díjrendelet, változtak a hazai díjköteles úthálózat használatára vonatkozó szabályok. Lássuk, mik az újdonságok.

  • Az első nóvum azon jóhiszemű úthasználókat védi, akikben alapvetően megvan a fizetési hajlandóság, csupán figyelmetlenségből vagy tájékozatlanságból nem váltották meg előre matricájukat. A rendelet immár kimondja, az e-matrica megvásárlását megelőző 60 percben nem szabható ki pótdíj. Így a díjköteles úthálózatra lépéstől számított 60 perc áll a járművezető rendelkezésére, hogy úthasználati jogosultságot vásároljon, ha ezt korábban nem tette meg. Így a „véletlenül felhajtók” ebből a szempontból védelem alatt állnak. A matrica érvényessége gyakorlatilag visszamenőleges hatállyal a vásárlást megelőző 60. percben kezdődik.
  • Átalakultak a pótdíjmaximalizálás szabályai is. Bár korábban is ismert volt ez a fogalom, azaz hogy az adott időszakban keletkezett kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettséget két alappótdíjnak megfelelő összeggel lehetett kiegyenlíteni, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő rendkívül szűk volt, mindössze 15 nap. Ezen intézkedésre immár 75 nap áll a rendelkezésünkre, és évente egy rendszámra vonatkozóan többször is előterjeszthető a kérelem.
  • Csökkent a különbözeti pótdíj mértéke. Ha a jármű az ellenőrzéskor díjkategóriájához képest alacsonyabb kategóriába tartozó e-matricával rendelkezik, az úthasználónak kisebb összegű pótdíjat szükséges fizetnie.
  • A korábbi 30 helyett 60 nap áll rendelkezésre az alappótdíj megfizetésére. Az új szabályozás több időt biztosít az ügyintézésre, például a kézbesítéssel kapcsolatos postai eljárás lefolytatására.
  • A nagycsaládos kedvezmény 4 gyermek helyett most már 3 gyermek után is igénybe vehető. E szerint a 3 gyermek után járó családi pótlék is alanyi jogosulttá teszi a kérelmezőket a részleges mentesség igénybevételére. (D2 díjkategóriába sorolandó járműre D1 jogosultságot vásárolhatnak.)
  • A napon átnyúló jogosulatlan úthasználat enyhébb szankciót von maga után. Amennyiben a naptári napon átnyúló jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése kötött legfeljebb 60 perc telik el, két napi pótdíj helyett csak egy szabható ki. Ez a szabály abban az esetben bír relevanciával, ha az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ér véget.
  • Egyszeri ügyintézés esetén a szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni. Vagyis, ha például rendszámelírás miatt korrekció válik szükségessé, az eljárási díj csak egyszer kerül felszámolásra és nem karakterenként.

A fenti változások mellett kiemelendő, hogy az e-matrica árak továbbra is változatlanok maradnak.