Használtautó-vásárlás lépésről lépésre 2

Autóvásárlás esetén számtalan dologra kell figyelni, különösen használt gépjármű vásárlásakor, amely még több kockázatot rejt magában, mint egy új gépkocsi vásárlása. A legfontosabb információk egy részével már megismerkedhettek olvasóink legutóbbi számunkban, az alábbiakban az eredetvizsgálattal, a kötelező felelősségbiztosítással, az átírással, az illetékkel és a súlyadóval foglalkozunk.

4. Eredetiségvizsgálat

A jármű tulajdonjogának megváltozásakor eredetiségvizsgálatot kell elvégezni, amelyet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet ír elő és szabályoz. A vizsgálat elvégzését a fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok által kiállított határozattal (hatósági bizonyítvánnyal) kell igazolni. Az eredetvizsgálati határozat a kiállításától számított 60 napig érvényes, s csak egy alkalommal használható fel. Az eredetvizsgálat az eladó feladatai közé tartozik, a szerződő felek azonban gyakran abban állapodnak meg, hogy a vevő végezteti el. Az előzetes eredetvizsgálat hatósági díjait a 29/2004. (XI. 30.) BM rendelet szabályozza, amelyek a hengerűrtartalomtól függően eltérőek.

 
5. Kötelező felelősségbiztosítás

Nagyon fontos, hogy a tulajdonjog átszállásával egyidejűleg a gépkocsin az eladó kötelező felelősségbiztosítása megszűnik. Ezért egyrészt az eladóval lehetőség szerint meg kell beszélni, hogy a gépkocsit a vevőhöz hozza el, majd még az adásvétel napján új kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Ennek igazolása a gépkocsi átírásához is szükséges.

 
6. Gépjármű átírása

A vevő legfontosabb feladata az adásvételi szerződés megkötése után, hogy a gépjármű tulajdonjogának megváltozását az illetékes hatóságnál bejelentse ("átírás"). A körzetközponti feladatokat ellátó település jegyzője a polgármesteri hivatal részeként okmányirodát működtet, ahová a közúti járművezetésre jogosító, illetve a jármű tulajdonjogát (üzemben tartását) és a közúti forgalomban való részvételre jogosító okmányokkal kapcsolatos hatósági ügyekben fordulni kell. A vevő bejelentési, átírási kötelezettségének az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. Az eljárás során az okmányiroda a tulajdonjogváltozást nyilvántartásba veszi, és ha a kérelem, valamint a csatolt, ill. a bemutatott okiratokban foglaltak az előírtaknak megfelelnek, új forgalmi engedélyt, ill. törzskönyvet állít ki. A törzskönyv a gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat, egy járműhöz egyidejűleg csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. Előfordulhat, hogy a vevő nem íratja át saját nevére a gépjárművet, a volt tulajdonos azonban bejelenti, hogy eladta a járművet. Ebben az esetben az új tulajdonost a hatóság írásban felhívja, hogy a bejelentést három munkanapon belül pótolhatja, vagy igazolhatja, hogy az átíratásra önhibáján kívül nem került sor. Amennyiben ekkor sem íratja át az autót vagy az új tulajdonos személye nem állapítható meg, az okmányiroda a járművet határozattal kivonja a forgalomból és ezt a nyilvántartásba bejegyzi. Célszerű az okmányirodánál előzetesen időpontot egyeztetni, és egyben az átíráshoz szükséges iratokról, valamint az eljárás aktuális díjáról és költségéről érdeklődni.

 
7. Illetékfizetés

A gépjármű tulajdonjogának megszerzésekor a vevőt illetékfizetési kötelezettség terheli. Az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának nagyságától függ. A vagyonszerzési illetéket a tulajdonjog megszerzését követő 15 napon belül kell megfizetni, és az okmányirodánál a tulajdonjog átírásakor a megfizetést a csekkszelvénnyel igazolni.

 
8. A gépjármű súlyadója

Az 1991. évi LXXXII. tv. rendelkezései szerint az adó alanya, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Gépjármű adásvétele esetén, ha a korábbi tulajdonos a gépjármű tulajdonjogának változását bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak, így az adó megfizetésének kötelezettsége sem terheli. Ebben az esetben az új tulajdonost kell az adó alanyának tekinteni.

A jogszabály a súlyadóval kapcsolatos bejelentést mindkét fél kötelezettségévé teszi, ezért annak elmaradása esetén nem lehet arra hivatkozni, hogy ez a másik fél kötelezettsége lett volna.

Sajnos gyakran előfordul, hogy a bejelentést a felek nem teszik meg, és az önkormányzat a súlyadót a következő évre, vagy több éven keresztül még mindig az előző tulajdonosra veti ki. Ebben az esetben az önkormányzat felé az előző tulajdonos (az eladó) tartozik a megállapított adót megfizetni. Ezt követően fordulhat a vevővel szembe. Fentiekben a használt gépkocsik vásárlásának legfontosabb mozzanatait gyűjtöttük össze. Konkrét esetben olyan speciális tényezők is szerepet játszhatnak (pl. külföldön vásárolt használt autó), amelyek miatt a vásárlást megelőzően célszerű a témában jártas jogász tanácsát kikérni.