Fizetésképtelen munkáltató

Ügyfelünk munkaviszonya a munkáltató felmondása folytán megszűnt. Ügyfelünk a felmondás jogosságát nem kívánta vitatni, de ami problémát jelentett számára, az a ki nem fizetett alapbér volt. 

A munkáltató hivatkozása szerint erre azért nem került sor, mert a megelőző hónapokban nem volt elegendő bevétele és nem tudta a munkavállalóit kifizetni. Emiatt várható volt, hogy a céggel szemben fizetésképtelenségi eljárás indul. Ezt megelőzően Ügyfelünk képviseletében fizetési meghagyást terjesztettünk elő, mely jogerőssé és végrehajthatóvá vált. Időközben a bíróság elrendelte a cég fizetésképtelensége miatti felszámolási eljárást, így Ügyfelünk munkabér követelését Társaságunknak sikerült az úgynevezett Bérgarancia Alapból lehívni, aki maradéktalanul hozzájuthatott az őt megillető összeghez.