Csaló az albérlőm!

Ügyfelünk bérleti szerződést kötött egy magánszeméllyel. A bérlő nem fizette a bérleti díjat, így Ügyfelünknek jelentős követelése keletkezett. 

Igényét bejelentette Társaságunk felé: első lépésben fel kellett mondanunk a bérleti szerződést annak érdekében, hogy a hátralék ne halmozódjon. Ezt követően a volt bérlővel – a jogi közreműködés következményében – megállapodást és tartozáselismerő nyilatkozatot írattunk alá, mely megfelelő biztosítékot nyújtott Ügyfelünk számára a sikeres igényérvényesítéshez. A bérlő ellen, mivel nem tartotta be a megállapodásban foglaltakat, fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett a D.A.S., majd ezt követően polgári peres eljárást. A tartozáselismerő nyilatkozat következtében a bíróság gyorsan lefolytatta az eljárást és mivel az ellenérdekű fél sem megállapodást és sem nyilatkozatát érdemben nem tudta vitatni, így Ügyfelünk pernyertes lett. Ezt követően a volt bérlő a teljes bérleti díjhátralékot és az igényérvényesítéssel összefüggő perköltséget is megfizette.