Elszállt repülőjegyek

Egy utasszállító repül a felhők között.

Bombaként robbant a hír, miszerint a MALÉV Zrt. nem indít több járatot. 

Több utast érintett váratlanul, hogy a légitársaságnál megváltott repülőjegyével nem tud útra kelni, sem az utazás napján, sem pedig azt követően. Mi fog történni az utasok káraival? Ki fogja a már kifizetett jegyek árát visszatéríteni a törölt járatok után? A fogyasztókat érintő kérdésekre keressük a válaszokat.A kérdés megválaszolása legalább három aspektusból lehetséges: az uniós szabályok, vagy a kormány intézkedése (vonatkozó kormányrendelet szerint), vagy a repülőjegy mellé megkötött biztosítás alapján.Jelen esetben egy légitársaság fizetésképtelenségének esetéről van szó, azonban – az uniós jog – a repülő járatok törlésének esetére már évekkel ezelőtt rögzítette azokat a jogokat, melyek az utasokat megilletik. Melyek is ezek?A légi utasok jogaira uniós szabályok előírásait több éve alkalmazzák az érintett légitársaságok és hatóságok a magyar jogrendszerben is. Ennek alapján, amennyiben egy légi járat törlésére kerül sor, úgy a légi társaságnak meghatározott kötelezettségei, míg az utasoknak jogai keletkeznek.A járat törlése esetén, az utasok többféle igényt támaszthatnak a légitársasággal szemben. Ilyen a lefoglalt, megváltott jegy árának visszafizetése, vagy az átfoglalás lehetőségének biztosítása. Ez utóbbi lehetőség a magyar légitársaságon belül nyilvánvalóan nem kerül szóba, mivel más járatra helyet biztosítani a MALÉV nem fog tudni. A többi megoldás sikeres behajtása pedig a fizetőképességtől függ.Igény merülhetett fel az ellátás biztosítására, mely nyilvánvalóan azokra az utasokra vonatkozik, akik előzetes tájékoztatás hiányában a repülőtéren várakoztak.A legmarkánsabb igény a kártérítéshez való jog, melynek feltételeit szintén az EK rendelet határozza meg. A kártérítés összege 250 eurótól, akár a 600 euróig terjedhet. A mértéke alapvetően a tervezett repülőút távolságától függ. Így a 250 eurós kártérítés a maximum 1.500 km-es utakra vonatkozik, míg 400 eurók kártérítés követelhető feltételekkel, az 1.500 és 3.500 km közötti távokra. A 600 eurós követelés a fenti két lehetőségbe nem tartozó esetekben követelhető. Ez utóbbi azonban nem tipikus.Fontos előírás, hogy a légitársaság csak akkor mentesül a kártérítési követelés megtérítése alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a járat törlése olyan rendkívüli ok miatt következett be, melyet az elvárható gondosság mellett sem tudott volna elkerülni. Ezek általában a természeti katasztrófákkal összefüggő esetek, úgy, mint földrengés, vagy vulkán kitörés. Álláspontom szerint a gazdasági társaság működésével összefüggő okok nem fognak alapul szolgálni arra, hogy az érintett társaság mentesüljön a kötelezettsége alól.A vonatkozó, 2012. január 31. napján megalkotott 5/2012 (I.31.) Kormányrendelet is a légi utasok jogairól szóló uniós jogszabályban foglaltakat veszi alapul, figyelemmel a légitársaság várható fizetésképtelenségére és megszűnésére. A kormány egyrészről stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítette a MALÉV Zrt-t (úgy, mint annak idején a vörösiszap katasztrófa kapcsán a MAL Zrt-vel is tette), valamint a Magyar Állam kötelezettséget vállat arra, hogy kártalanítást és segítségnyújtást biztosít az érintett utasok számára. A kártalanítás és a segítségnyújtás a rendeletben foglalt feltételekkel nyújtható.Ennek értelmében a fenti lehetőségeket azok az utasok vehetik igénybe, akik jegyüket a MALÉV Zrt. járatainak leállását megelőzően (2012.február 3.) vásárolták meg és a légitársaság leállásának napjára, vagy azt követő 3 napon belüli utazásra (azaz 2012. február 3. és 2012. február 6. közötti időtartam alatt) jogosította fel. Azok az utasok is kielégítést kereshetnek, akik 2012. február 3-a előtt már elutaztak, de legkésőbb 2012. február 29. napjáig érvényes visszautazásra feljogosító jeggyel rendelkeznek.A kormányrendelet szerint az egyes igényeket legkésőbb 2012. március 31. napjáig kell benyújtani. A Malév Zrt. sajtóközleményében (www.malev.hukülső, új ablakban nyílik) vagy a malev@malev.comE-mail küldése e-mail címen vagy a 1476 Budapest, Postafiók 79. levelezési címen keresztül fogadják a bejelentéseket.A kormányrendelet szerint a fenti feltételeknek megfelelő utasok igényt tarthatnak a repülőjegy más járatra történő átfoglalására, vagy más, alternativ közlekedési mód biztosítására (illetve ennek a költségének a megtérítésére) is.Azok az utasok, akik csökkentett áron vásároltak repülőjegyet, vagy törzsutas pontért tették ezt meg, abban az esetben fognak a fenti rendelet hatálya alá tartozni, amennyiben már elutaztak a célállomásukra és a retúrjegyük a 2012. február 3. és 2012. február 6. közötti időszakra vonatkozott. Ez szűkebb mozgási lehetőséget jelent a fentiekhez képest.A fenti rendelkezésekből látszik, hogy korlátozott azoknak a köre, akik a rendelet hatálya alá tartoznak. Nincsenek rendezve ugyanis azoknak az utasoknak az igényei, akik 2012. február 29. napját követő járatokra foglaltak jegyet. Számukra az uniós rendelet szerinti igényérvényesítés adott. A problémát azonban az jelenti, hogy amennyiben a MALÉV Zrt. felszámolási eljárás hatálya alá kerül, úgy jogilag hiába lehet megalapozott az igény, a sikeres behajtás kétséges.A fentiek alapján azok a személyek, akik nem tartoznak a kormányrendelet hatálya alá, legfeljebb biztosításuk terhére rendeztethetik igényeiket. Ilyen biztosítás lehet a repülőjegy, vagy utazási szerződés mellé kötött biztosítás (pl. sztornó biztosítás, vagy utasbiztosítás) is. Ezért célszerű megnézni, hogy a megkötött biztosítási szerződés a repülőjárat törlésének eseményére kiterjed-e, és amennyiben igen, úgy milyen feltételekkel kérhetjük a biztosító szolgáltatását (pl. biztosítási összeg kifizetését, vagy más, természetbeni szolgáltatást). Ennek érdekében javasolt az érintett biztosító társasággal a kapcsolatot mielőbb felvenni és bővebb tájékoztatást kérni.