Egyedi rendszámtáblát szeretne? Mutatjuk a tudnivalókat!

Egyedi rendszámtáblát szeretne?
Egyre gyakrabban láthatunk az utcákon egyedi rendszámtáblával közlekedő járműveket, szinte azt is mondhatnánk, hogy divatja lett. Jelen cikkünkben bemutatjuk, milyen feltételei vannak az egyedi rendszámtábla igénylésnek.

Egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtábla legyen?

Első körben a fenti kérésre kell tudnunk a választ, ugyanis teljesen más szabályok és eljárás vonatkozik a kettőre. Kérelemre engedélyezhető az egyénileg kiválasztott rendszámtábla, ha a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján megfizettük az igazgatási szolgáltatási díjat. Ez a rendszámtábla típus a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott fajtára vonatkozik.

Egyedileg előállított rendszámtábla pedig a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből áll. Ennél a típusnál a 0 számjegy önállóan nem alkalmazható. Továbbá fontos követelmény, hogy nem engedélyezhető 4 betűjelből és 2 számjegyből álló egyedileg előállított rendszámtábla legyártása iránti kérelem, ha a kiválasztott rendszám 4 betűjel karaktere közül az első karakter S vagy R betűjel.

Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg előállított legyártatását a XIII. Kerületi Hivatal, míg a sorozatban előállított fajta egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi. A rendelet alapján az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében pedig átrendszámozással kerül a járműre.

Fontos kiemelni, hogy ezeket az egyénileg kiválasztott, valamint az egyedi rendszámtáblát annak jogosítottja a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a tulajdonában, vagy üzemben tartásában lévő más járműre is átszerelheti.

Ebben az esetben a kérelem tartalmától függően az eredeti járművet a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni és az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosítottnak vissza kell adni.

Abban az esetben, ha a jármű üzembentartója kérelmezi az egyéni, vagy egyedi rendszámtáblát, a gépjárműre csak a tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel. A rendszámtábla egyéni jellegéről annak jogosítottja lemondhat. Ebben az esetben az egyénileg kiválasztott rendszámtáblát a sorozatban előállított hatósági jelzésekre vonatkozó előírások szerint, a járműhöz hozzárendelten kell kezelni, annak egyedi jellege nem szüntethető meg.

Amennyiben a rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy egyedi legyártására jogosított személyében változás áll be, a változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében engedélyezi. Annak az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított jellegét a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban is jelölni kell.