Casco és autólopás

Egy autó slusszkulcsa.

Ügyfelünk gépjárművét ismeretlen tettesek ellopták, a felkutatásukat célzó nyomozás nem vezetett sikerre, a gépjármű nem került elő.

Ügyfelünk rendelkezett casco biztosítási szerződéssel, a biztosító azonban elzárkózott a fizetési kötelezettség elől, mondván, hogy szakértői másolási nyomokat észleltek az ügyfél által leadott két darab indítókulcs egyikén, és ez önmagában kizárja a biztosító fizetési kötelezettségét, mert ügyfelünk nem jelentette be a másolás tényét. Biztosítónk felvette a kapcsolatot a casco biztosító illetékes kárrendezési egységével és – vitatva jogi álláspontjuk helytállóságát – kérte a lopáskár megtérítését. Hivatkoztunk a hasonló ügyekben kialakult bírósági gyakorlatra, mely szerint ilyen esetekben a casco biztosítónak kell bizonyítania, hogy a másolás az ügyfélnél történt, és ez kiváltotta bejelentési kötelezettségét, hiszen a kulcsokat lemásolhatták szervizben, az autómosónál, és akár magánál a biztosítónál is. A casco biztosító, mérlegelve a terhére eső bizonyítási nehézségeket és egy esetleges peres eljárás költségeit, végül peren kívül megtérítette ügyfelünk kárát.