Az örökbefogadó anya is jogosult lesz a szülési szabadságra

Az új Munka törvénykönyve bevezeti a cselekvőképtelen munkavállalókra vonatkozó szabályokat, megváltoztatja a pótszabadságra vonatkozó rendelkezéseket, illetve változnak a gyermekszüléssel kapcsolatos munkajogi szabályok is.

Cselekvőképtelen munkavállalók
Bevezeti a módosítás a cselekvőképtelen – 14 év alatti, vagy gondnokság alá helyezés miatt cselekvőképtelen – munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Az általános szabályoktól történő eltérés a cselekvőképtelen munkavállalók munkajogi védelmét hivatott szolgálni.

Különbség az általános szabályokhoz képest, hogy cselekvőképtelen munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni. Munkakörüket a feladatok részletes leírásával kell meghatározni. A munkavállalóra vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a részletes munkaköri feladatok ellátására. Munkavégzését folyamatosan felügyeletet igényel, mégpedig oly módon hogy az az egészséges és biztonságos munkafeltételek megtartását biztosítsa. Az általános munkavállalói kárfelelősségtől eltérően enyhébb, a fiatalkorú munkavállalókra vonatkozó szabályok az irányadóak. 

Pótszabadság
Fontos, sok családok érintő változás a pótszabadságra vonatkozó rendelkezések munkavállalókra kedvező megváltozása. Eszerint a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
A változás lényege, hogy ezentúl nem a szülők választása szerint az egyik szülő, hanem mindkét szülő igénybe veheti a szabadságot.

A gyermekszüléssel kapcsolatos munkajogi változások
A korábbi szabályoknak megfelelően az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult. A változás szerint szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadság tartamát munkában töltött időnek kell tekinteni.

A korábbi változások megerősítése, hogy a 2011. augusztus 1-je után kezdődő és az azt követően lejáró, a gyermek ápolása, gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságok megszűnésekor köthető megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybevett fizetés nélküli szabadság első évére jár a munkavállaló részére szabadság.

Az új Munka törvénykönyve 2012. július 1-én lép hatályba.