Utazás vonattal – A vonat nem vár…

A vonaton férfi laptopot néz, mögötte egy nő telefonál.

...Demjén Ferenc nagysikerű slágere óta ezt mindenki tudja. Ám mit lehet tenni, ha mi kényszerülünk órákat várni hóban-fagyban egy vonatra?

Nézzük, milyen kompenzációra számíthatunk az elszenvedett késések miatt, és mit kell tenni, hogy megkapjuk a nekünk járó kártérítést.Szabályozva vannak-e a vonattal utazók jogai?
A vasúti közlekedést igénybevevő utasok jogait az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybevevő utasok jogairól és kötelezettségeiről, az utasjogi rendelet szabályozza. Mindemellett természetesen a személyszállítást végző vasúttársaság üzletszabályzata is tartalmaz részletszabályokat.Milyen lehetőségei vannak az utasnak a járat törlése, késése esetén? 
Amennyiben a vonatot törölték, vagy objektíven, a szállító tapasztalata szerint a szállítási célállomást több, mint 60 perc késéssel éri el, akkor az utas kérheti a menetdíj visszatérítését a le nem utazott útra, vagy az utazás le nem utazott részére és az utazás megtett, de érdekmúlás miatt célját vesztett részére az indulási állomásra való díjtalan visszaszállítással egyidejűleg, vagy folytathatja az utazását.Mikor jogosult az utas kártérítésre?
Amennyiben az utas nem kéri a menetdíj visszatérítését, hanem a késés ellenére az utazást folytatja, kártérítésre lehet jogosult. Amennyiben a vonat szállítási szerződésben meghatározott célállomásra 60 perces, vagy azt meghaladó késéssel érkezik, akkor a kártérítés összege a menetdíj 25%-ának megfelelő összeg. A 120 perc, vagy az azt meghaladó késés esetén a kártérítés mértéke a menetdíj 50%-a.Hogyan tudja az utas érvényesíteni visszatérítési vagy kártérítési igényét?
Amennyiben a vonat fenti késéssel közlekedik, a vasútállomás elhagyása előtt az utasnak kérnie kell, hogy a késéről a késett vonat személyzete igazolást állítson ki, melynek birtokában a késést elszenvedett utas az utazás befejezésétől számított 2 hónapon belül nyújthatja be igényét a vasúthoz.
A visszatérítési vagy kártérítési igényt a vasúttársaság ügyfélszolgálatához kell benyújtani írásban, az eredeti menetjegy, és a késési igazolás csatolásával, mely alapján a vasúttársaságnak a kifizetést 14 hónapon belül teljesítenie kell.Mely esetekben nem terheli fizetési kötelezettség a vasutat?
Mentesül a vasút a fizetési kötelezettség alól, amennyiben a késést az utas mulasztása okozta, továbbá, ha az előre várható késéről az utast a menetjegy megváltása előtt tájékoztatta. Szintén nem számíthatnak az utasok kártérítésre, amennyiben a késést sztrájk okozza, melyről az utasokat megfelelően tájékoztatták.Mi történik akkor, ha tömegközlekedési eszközön az utas megsérül?
Általában a közlekedési társaságok minden tömegközlekedési eszközt jogszerűen igénybevevő részére utas és balesetbiztosítást garantálnak, vagy maguk vállalják a felelősséget az elszenvedett károk megtérítéséért. A vasúti társaság ugyanis felelős azért, hogy az utas a járművön való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával a vasúti üzemmel (vasút működésével) összefüggésben történt vasúti baleset következtében meghal, megsérül, vagy testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást szenved. A balesetet természetesen haladéktalanul jegyzőkönyvezni kell, és a kártérítési igényt írásban be kell jelenteni a társaságnak.