Közlekedésből származó balesetek járulékos kárai

Egy kétsávos úton dugó miatt belassult autók.

A gépjármű közlekedési balesetek kapcsán sajnos egyre több károsult szembesül azzal, hogy amíg a gépjárműve a baleset következtében szervizelés alatt áll, addig nem tud más autóval közlekedni, holott arra szüksége volna.

A bérgépkocsi költsége milyen alapon számolható el a károkozói felelősségbiztosítóval, illetve milyen feltételek szükségesek ehhez?Hasonlóan más járulékos kárigényekhez, a bérgépkocsi költség sem jár automatikusan. Amíg az értékcsökkenés alapja szakértői kérdés, addig a bérelt gépjármű szükségességét, és összegszerűségét a károsultnak kell bizonyítania, mégpedig olyan bizonyítékokkal, melyek az ő életkörülményeiből, vagy gazdasági tevékenyégéből adódnak.A bérgépkocsi költséget a biztosító abban az esetben téríti meg, amennyiben a károsult igazolni tudja, hogy annak használata elengedhetetlenül és szükségszerűen fennáll. Tehát – a teljesség igénye nélkül – vagy a károsult/üzembentartó munkájának ellátásához szükséges (mert pl. az ország különböző területein dolgozik és rövid idő alatt kell megoldania a közlekedést, mely tömegközlekedéssel egyébként kivitelezhetetlen lenne), vagy valamely családtag, rokon segítéséhez szükséges (például beteg, rokkant személy szállításához). Fontos kitétel, hogy a bérgépkocsi költség megtérítésének nem képezheti indokát az, ha a körülményekből megállapítható, hogy az autó egyébként kényelmi szempontokat szolgálna, vagy egyébként más, szívességi használattal ingyenesen megoldható lett volna – a kieső időben – a gépjármű használat. Ugyanis, amennyiben egy családban több autó is van, és ezek használata egyébként megoldható lenne, akkor a biztosító a bérgépkocsi költséget, szükségtelenül felmerült költségként fogja megítélni és így azt nem fogja kifizetni (ez az úgynevezett káron szerzés tilalma).Azon túl, hogy a károsult bizonyítja a bérgépkocsi szükségességének jogalapját, a költség összegét is meg kell határoznia és igazolnia kell. Ez számlával, bérleti szerződéssel történhet meg, melyet szintén a biztosító részére meg kell küldeni. Fontos, hogy a biztosító a sérült gépjárműhöz hasonló kategóriájú gépjármű bérlési díját téríti, így ha valaki egy középkategóriájú autó helyett egy luxus gépjárművet bérel, akkor azzal kell számolnia, hogy a biztosító a bérleti díj teljes összegét biztos nem fogja megtéríteni. Fontos kitétel továbbá az is, hogy a biztosító – a kialakult bírósági gyakorlat alapján – kizárólag az úgynevezett optimális javítási időtartamra teljesíti a kifizetést. Ez elsősorban azt jelenti, hogy amennyiben a károsult gépjárműre eső tényleges javítási időtartam objektíve egy-két nap, akkor az ezen felüli napokra eső rész (például, amíg a kocsi egy garázsban javítatlanul állt) nem követelhető megalapozottan.A fenti kérdés igen összetett, ezért minden esetben javasolom a károsultak részére azt, hogy amennyiben bérgépkocsit vennének igénybe, annak feltételeit a biztosítóval feltétlenül egyeztessék előre le, így nagyobb eséllyel kerülhetőek el az ebből eredő jogviták is.