Az értékcsökkenés iránti kárigény

Egy gépjárművel történő közlekedési balesetnél az elsődleges kárigény mindenki számára a gépjármű javítási költsége.

A későbbiekben azonban további kárigények is felmerülhetnek. Probléma igazán akkor keletkezik, ha ezeket a kárrendezés során a károsult elmulasztja bejelenteni a biztosítónak, és így esélye sem lesz a teljes kárigénye megtérítésére. Írásunkban a javítási költségen felül felmerülő legtipikusabb igénnyel foglalkozunk, azaz az értékcsökkenéssel.

Az értékcsökkenés iránti kárigény a kötelező felelősségbiztosítás terhére rendezhető károk tipikus példája. Tudnunk kell, hogy a cascós kárigényeknél, a casco-biztosítóval szemben nem érvényesíthető, hacsak a szerződés ki nem terjed erre a kárra is.

Az értékcsökkenés nem érvényesíthető automatikusan
Sokan azt gondolják, hogy az értékcsökkenés automatikusan fennáll, és mindenkor érvényesíthető, ez azonban tévedés. Ugyanis az értékcsökkenés iránti igény (azaz annak megállapítása, hogy a konkrét esetben jár-e és ha igen, akkor mekkora összegben) elsősorban műszaki szakértői kérdés, és nem feltétlenül minden autóra, vagy kárrendezésre vonatkoztatva igényelhető. Ha a biztosító például totálkárra veszi gépjárművünket, akkor logikailag kizárt az értékcsökkenés érvényesítése. Mivel szakkérdés, ezért nincsen "biztosan bevett szokás" a feltételeire, azonban támpontok még ekkor is adhatóak.

Mikor érvényesíthető?
A biztosítási gyakorlat a következő feltételek fennállása esetén valószínűsíti az értékcsökkenést. Amennyiben az érintett gépjárműnek nincs előzménykára; a gépjármű kevesebb, mint 4-5 éves; és a gépjármű futott kilométereinek száma nem haladja meg az 50-60 ezret, akkor járhat az értékcsökkenés. Ezeknek a feltételeknek együttesen kell fennállniuk. Az értékcsökkenés mértékét a biztosító számítja ki egy igazságügyi szakértő által készített számítástechnikai program segítségével.A biztosító kárszakértője általában százalékos mértéket számol ki, és ezt összegszerűsíti a javítási költség bevonásával. Nincs azonban jogszabályban rögzített előírás ennek a mértéknek a meghatározására.

Ellenőriztessük szakemberrel a mértéket!
Sajnos a legtöbb esetben ez a számítás nincs arányban a valós, vagy vélt piaci értékvesztéssel, azaz azzal, hogy a balesetet követően mennyivel kevesebbért lehet majd a gépjárművet eladni. Mivel az értékcsökkenés megállapítása függ a javítástól, így a javítás összegét számlával, vagy javítási árkalkulációval, költségvetéssel kell (célszerű) igazolni. Amennyiben a biztosító helyt ad az értékcsökkenés iránti igénynek, vagy netán elutasítaná azt, akkor érdemes az értékcsökkenés jogosságát megvizsgáltatni, vagy a kifizetés mértékét ellenőrizni, mely szerviz, vagy gépjármű szakértő bevonásával történhet.