Gyermekgondozási segély újabb változásai?

Egy három tagú család egymás előtt ül a fűben.

A múlt heti sajtóban felmerültek azok a hírek, hogy a gyermekgondozási segéllyel kapcsolatosan az Országgyűlés őszi időszakában a t. Ház újabb módosításokat fog tárgyalni. 

Egyelőre ennek részleteiről keveset tudunk, azonban ezt a keveset is érdemes áttekinteni.A gyermekgondozási segéllyel kapcsolatos változások a 2010. május 1. napján léptek hatályba. A legutolsó módosítás lényege abban foglalható össze, hogy a gyermekgondozási segélyt a 2010. április 30. napját megelőzően született gyermekek után a jogosult a gyermek 3. életévének betöltéséig vehette igénybe. Azonban a 2010. április 30. napját követően született csecsemők után a jogosult ennek igénybevételére a gyermek 2 éves koráig vált jogosulttá.A jelenlegi őszi módosítás – meg nem erősített tervek szerint – visszamenőleges hatállyal lépne életbe, azaz 2010. május 1. napjától, és alapvetően a gyermekgondozási segély időtartamára vonatkozna. Ez konkrétan azt jelenti, hogy visszamenőleges hatállyal visszaállítanák a 2010. április 30. napját követően született gyermekek után a 3 éves jogosultsági időtartamot. A jogszabályi módosítás tervezete azonban még nem hozzáférhető, a fentiekről mindössze meg nem erősített sajtóértesülésekből lehetett információt szerezni. Így konkrét bizonyosság a jogszabály módosítási javaslatok tárgyalásakor várhatóak.Előreláthatólag, a jogosultak körében változás nem várható, azaz továbbra is bármelyik szülő igénybe veheti gyermekgondozási segélyt, azaz választásuk alapján vagy az édesapa, vagy az édesanya. Emellett a nagyszülő is igényelheti az ellátást.A hatályos szabályozás alapján a gyermekgondozási segély mellett, a gyermek egy éves kora után – a nagyszülőt leszámítva – kereső tevékenységet lehet folytatni, akár napi 8 órai munkavégzéssel is. Előreláthatólag ez a szabály akként módosulna, hogy a napi 8 órás munkavállalást eltörölnék.Mivel a jogszabályi változásokról valóban nem lehet még konkrét információkkal rendelkezni, ezért első ízben látni kell a tervezetet. Feltehetőleg az őszi ülésszak kezdetével ezekről a változásokról is többet fogunk tudni, és konkrét információkkal fogunk szolgálni az ügyben érintett Ügyfeleink részére.dr. Burján Zsuzsanna