Autók – köntösben

Az utcán sétálva gyakran láthatunk olyan autócsodákat, melyek márkáját már szinte fel sem ismerjük a jelentős átalakításoktól. Az úgynevezett "tuning" célja, hogy a sorozatban gyártott gépjárműket valamilyen formában tulajdonosaik a többitől eltérővé formálják át.

Az átalakított autók tulajdonosait azonban könnyedén meglepetés érheti, ha a hatóságok emberei megállítják autóját a szabálytalan átalakítások miatt.

A már forgalomba helyezett gépjárművek és ezek pótkocsijainak átalakításához előzetes engedély szükséges, amelyet az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) regionális igazgatósága, illetve a járművek sorozatszerű (5 darabot meghaladó mennyiségű) átalakításakor az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ad ki.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 2. §-a határozza meg, hogy mi minősül a jármű átalakításának. Átalakítás a már forgalomba helyezett jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi. Átalakításnak minősül továbbá a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje. A jogszabály szerint nem minősül átalakításnak:

 1. a) olyan tartozéknak a felszerelése, amelyet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírja vagy megengedi;
 2. a motor azonos típusú motorra történő cseréje;
 3. a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;
 4. a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;
 5. szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;
 6. az oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;
 7. a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt követelményeknek;
 8. a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a Központi Közlekedési Felügyelet alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít. Az átalakítási engedélyeket a gépjármű vezetőjének magánál kell tartania.

Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely a közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.

A vonatkozó rendelet szerint a gépjármű szélvédőjén, valamint azon ablakain, amelyeken keresztül a vezetőnek az utat és környezetét látnia kell (ide tartozik a hátsó szélvédő is), kilátást zavaró feliratot, ábrát, jelzést, tartozékot elhelyezni tilos.

Nem esik a tiltás alá:

 1. a belső visszapillantó tükör;
 2. a szélvédő felső részén elhelyezett olyan fényszűrő, amely a kilátást nem akadályozza, magassága a járműre felszerelt belső napellenző magasságánál nem nagyobb, rajta keresztül a közúti jelzések színe tévedésmentesen felismerhető;
 3. legfeljebb 10 cm méretű, a szélvédő alsó sarkában elhelyezett felirat, ábra, jelzés, tartozék;
 4. a szélvédő szélén elhelyezett antenna.

Többen neonfénycsöveket tesznek fel a járművük aljára, illetve a rendszámtábla-keretekre. A jogszabály ezt sem engedélyezi, ugyanis kívülről látható világító, megvilágított, átvilágított, illetőleg fényvisszaverő kivitelű feliratot, ábrát, vagy jelzést a gépjárművön elhelyezni tilos.

Tilos a személygépkocsi ablakain függönyt, vagy olyan más megoldást (pl. fólia) alkalmazni, amely a személygépkocsi ablakain a kilátást, illetőleg az átlátást megakadályozza.

A technikailag és esztétikailag átgondolt tuning azonban nem tilos, sőt kifejezetten kellemes vizuális illetve vezetési élményekkel gazdagíthatja mind a vezetőt, mind az utasokat – vagy akár a járókelőket is. Ahhoz azonban, hogy ez valóban így legyen, ne csak az aktuális trendeket és a kényelmet, hanem a törvényi szabályozásokat is tartsuk mindig szem előtt.