A tökéletlen felmondás titkai

Ideges üzletember telefonon beszél az irodában.
Munkaerő-hiány van, olvassuk számtalan helyen. Bizony, ha valakinek keresett szakmája, képesítése, végzettsége van, gyorsan talál magának új munkahelyet számára kedvezőbb feltételekkel. Ahhoz azonban, hogy a váltás ténylegesen gazdaságos legyen, jogszerűen kell megszüntetni a korábbi munkaviszonyt. A jogszerűtlen felmondásnak ugyanis komoly anyagi következményei lehetnek, ami azonnal kétségessé teszi, hogy megérte-e váltani.

Nézzük, hogy lehet tökéletesen elrontani egy felmondást!

  1. Ne is mondjunk fel, egyszerűen be se menjünk a munkahelyünkre! Írjuk alá az új munkaszerződést az új munkahelyünkön, ünnepeljük meg, hogy abban magasabb munkabért sikerült kialkudnunk a korábbinál.

MIÉRT HIBÁS? Azzal, hogy nem jelenünk meg a munkahelyünkön, a munkaviszony még nem szűnik meg automatikusan, de az abból eredő lényeges kötelezettségünket megszegtük. Ez pedig a munkáltatónknak alapot ad arra, hogy azonnali hatállyal megszüntesse azt. Hiszen pont ezt szeretnénk, nem? Lehet, de a jogellenes azonnali hatályú felmondásnak anyagi következményei vannak. Így a felmondási időnkre járó távolléti díjat meg kell fizetnünk, ráadásul még a munkáltatónak okozott kárt is. Ilyen kár lehet rendelésektől való elesés, a munka elvégzetlensége miatt fizetendő kötbér, és gyakorlatilag minden olyan kár, ami a kötelezettségünk teljesítése esetén nem következett volna be.

  1. Rendben, akkor jelzem a felettesemnek, hogy rám ne számítson, felhívom, elmondom, mi a helyzet, így már fel tudnak készülni a helyettesítésemre!

MIÉRT HIBÁS? A felmondást nem csak a munkáltatónak, de a munkavállalónak is írásban kell benyújtania. Azzal, ha szóban mondunk fel, az alakiságok megsértése miatt automatikusan jogellenes lesz a felmondás, így a fenti fizetési kötelezettségek ugyanúgy fenn fognak állni.

  1. Értem, akkor leírom neki, sőt, azt is beleírom, hogy már más helyen megegyeztünk, így egyértelmű lesz, hogy rám többet ne számítsanak.

MIÉRT HIBÁS? A munkavállalónak a felmondását nem kell indokolnia, ami nem jelenti azt, hogy ne tehetné meg. Sőt, ha azonnali hatállyal szeretnénk megszüntetni a munkaviszonyt, akkor azt kötelesek vagyunk megindokolni, de az indok csak a munkáltatónak a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségszegése lehet, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

  1. Akkor rendben, tavaly egyszer nagyon késve érkezett meg a munkabérem utalása!

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon lehet gyakorolni. Amennyiben később jut a tudomásunkra az ok, akkor is legfeljebb annak bekövetkeztétől számított egy éven belül hivatkozhatunk rá azonnali hatályú felmondás indokaként.

  1. Rendben, akkor nem azonnali hatályú felmondásra hivatkozom, csak egyszerűen felmondok.

Ennek néhány kivételtől eltekintve semmi akadálya, de ebben az esetben a felmondási időt le kell tölteni. Az új munkahellyel a kezdés időpontját úgy célszerű egyeztetni, hogy az a felmondási idő végére essen.

  1. Ugyan már, hiszen a felmondási idő fele alól a munkáltatóm köteles felmenteni a munkavégzés alól, és amúgy is, ha az utolsó héten már nem jövök be, mit tud tenni? Addigra már tényleg felkészülhet a helyettesítésemre!

Gyakori tévhit, hogy a munkavállaló felmondása esetén is fel kell menteni a munkavégzés alól a munkavállalót a felmondási idő felére, de ez nem így van. Amennyiben a munkavállaló mond fel, ő a felmondási időt teljes egészében köteles ledolgozni, ha a munkáltatóval másként nem tud megállapodni. Amennyiben nem tölti le a felmondási idejét, úgy a rendes felmondását követően is megszüntetheti a munkáltató azonnali hatállyal a munkaviszonyt. Ez pedig komoly fizetési kötelezettséget von maga után, ahogyan azt korábban láttuk.

  1. Jó, akkor letöltöm a felmondási időt, de az utolsó nap legjobb, ha messzire elkerül mindenki, sok jóra ne számítsanak!

A felmondási idő alatt nem csupán végig eleget kell tennünk a munkaviszonyból eredő kötelezettségeinknek, de a végén a munkakörünket szabályosan át kell adnunk, utóbbi elmaradása önmagában jogellenessé teszi a felmondást.

Amennyiben szeretnénk munkaviszonyunkat megszüntetni, lehetőségünk van közös megegyezést kezdeményezni, így a felmondási idő nem köt bennünket. Ha azonban nem sikerül közös megegyezéssel elválnunk, akkor felmondásunkat írásban kell benyújtani. Indokolnunk csak abban az esetben kell, ha a munkaviszonyunk azonnali hatályú megszüntetésére a törvényben felsorolt okunk van. Rendes felmondás esetén számoljunk a felmondási idővel, és minden esetben adjuk át a munkakörünket az előírt rendben.