A GYES alatt is felmondhatnak a munkavállalónak?

A korábbi munka törvénykönyve alapján a munkáltató nem szüntethette meg rendes felmondással a munkaviszonyt a keresőképtelenség miatti táppénz, a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénz, a terhesség, a szülést követő hatodik hónap vége, valamint a gyermek gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság ideje alatt, illetve az azt követő 30 napig.

Ezek az esetek felmondási tilalom alatt álltak, amelyek alatt nem volt közölhető felmondás a munkáltató részéről. A munka törvénykönyvének módosulásával, sajnos a munkavállaló hátrányosabb helyzetbe került, mint korábban volt.

A jelenlegi szabályozás szerint a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság alatt, amennyiben erről a munkavállaló a munkáltatót legkésőbb a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta, továbbá nem küldheti el őt a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt.
Fizetés nélküli szabadság a munkavállaló gyermeke harmadik életévének betöltéséig (a gyermek gondozása céljából) jár, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Ezen túlmenően a gyermek tizedik életévének betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt is kérhető fizetés nélküli szabadság. A fizetés nélküli szabadság ideje alatt tehát szintén nem mondható fel a munkaviszony.

Abban az esetben, amikor a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe, avagy annak ideje már lejárt, az alábbiak alapján mondható fel a munkaviszony: a munkáltató, a munkavállaló munkaviszonyát már az újbóli munkába állás első napján, illetve, ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságot nem vette igénybe, akkor a szülési szabadság letelte után felmondással bármikor megszüntetheti amennyiben a munkavállaló képessége indokolja azt, vagy a munkáltató működésével összefüggő okból szükséges. További feltétel, hogy a munkáltatónál nincsen olyan, betöltetlen munkakör, ami a munkavállaló képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő lenne, avagy az ilyen ajánlatot elutasítja.

Említést igényel továbbá, hogy a korábbi szabályozásban a várandósság objektív felmondási tilalmat vont maga után. Ekkor a munkáltató által átadott felmondás jogellenesnek minősült, abban az esetben is, ha a munkavállaló váradósságáról nem csupán a munkáltató, hanem maga a munkavállaló sem tudott. Amennyiben ezen tényt a munkavállaló ismerte ugyan, de a munkáltatóval azt nem közölte, annak jogkövetkezményei szintén a munkáltatót terhelték. Az új törvénykönyv kötelezettséggé teszi, hogy a munkavállaló ezen lényeges körülményről tájékoztassa a munkáltatót, amint arról tudomást szerez. Ha mindez nem történik meg, a munkáltató által időközben eszközölt felmondás jogszerű lesz.