Késik a vonat? Igényeljen kártérítést

Csapadékos időben sűrűn előfordul, hogy a vonatok menetrendje a vártnál eltérően alakul.

Mit tehetünk, ha a vonat nem az előre meghatározott időpontban érkezik meg a célállomásunkra? Van-e ilyen esetekben kártérítés érvényesítésére lehetőség? Hogyan, milyen feltételekkel tudjuk kárigényünket érvényesíteni?

A MÁV Üzletszabályzata szerint kártérítés abban az esetben jár az utasnak, amennyiben feláras vonaton utazott és a menetjegyen feltüntetett indulási és célállomás között a vonat kimaradt, vagy késett. A nem felárral igénybe vehető vonat késéséért vagy kimaradásáért a vasúti társaság nem köteles kártérítés fizetésére.

Tisztázzuk, mit is jelent az, hogy feláras a vonat: a felár a menetdíjon felül fizetendő díj, amelynek megfizetése az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó személyszállító vonatok igénybevételének feltétele úgy, mint a kiegészítő/pótjegy vagy a helyjegy. Ennek megfelelően vonatkésés vagy vonatkimaradás esetén kártérítésre csak az az utas jogosult, aki menetjegye mellé pót-, illetve helyjegyet váltott. A MÁV tehát nem vállal kártérítést azokon a személyvonatokon, amelyekre csak menetjegy váltása kötelező.

Fontos tudnunk, mikor beszélhetünk járatkimaradásról, illetve késésről a kártérítés vonatkozásában. Amennyiben a vasúti társaság az utasok továbbszállításáról oly módon gondoskodik, akár más vonat biztosításával, hogy az utas a vonat kimaradása esetén 180 percet, a vonat késése esetén 30 percet meg nem haladó késéssel a célállomásra megérkezik, nem beszélhetünk vonatkimaradásról, vagy késésről.

Az Európai Unió 1371/2007/EK utasjogi rendeletének hatálybalépését megelőzően az utasok ugyan már a 15 percet meghaladó késés esetén jogosultak voltak visszatérítésre, azonban csak a pót- és helyjegy árát igényelhették vissza.

A feláras vonatok késésekor nemcsak a pót- és helyjegy árának, hanem a teljes (pót- és helyjegy árával növelt) menetjegy árának huszonöt, illetve ötven százaléka jár vissza 30 és 119 perc közötti, illetve a 120 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén. Fontos, hogy a kártérítés alapjába bele kell számítani az utas által szállított kerékpár és élő állat után megfizetett viteldíjat is.

Amennyiben a vonat nyílt pályán akadt el, 60 percnél hosszabb késés esetén, a vasúti társaságnak, az utasoknak térítésmentesen fel kell ajánlani az utasok elszállítását a vonattól a közeli vasútállomásra, vagy célállomásra, amennyiben ez időben és fizikailag lehetséges.

Vonatkésés esetén az érkezési állomás ügyeletes alkalmazottja vagy a késett vonat jegyvizsgálója igazolja a késés tényét és időtartamát. A kártérítésre vonatkozó igényt az utas a vasúttársaság bármely szervezeti egységénél bejelentheti. Az utas adatait és elérhetőségeit tartalmazó igényéhez, csatolnia kell eredeti menetjegyét, pót- vagy helyjegyét. Az utas részére a vasúti társaság az igény benyújtásáról és a menetjegy, pót- és helyjegy átvételéről igazolást ad ki. 

Az utas nem jogosult kártérítésre, amennyiben a késésről a jegyvásárlást megelőzően tájékoztatták, vagy ha az utazás másik szolgáltatással vagy kerülő útirányon történő folytatása következtében a késés a 30 percet nem haladja meg. Mentesül a vasúttársaság a kártérítés fizetése alól továbbá rendkívüli helyzet, időjárási szélsőség vagy baleset esetén is.