Ügyfélbeszámolók

Sikertelen műszaki mentés

Ügyfelünk gépjárműve külföldön meghibásodott. A kiérkező műszaki mentést végző cég rosszul rögzítette a járművet, ami menet közben leesett és jelentős károsodást szenvedett. Ügyfelünk először saját maga kísérelte meg az igényérvényesítést, de mindenhol elutasították.

A teljes történet

Esettanulmányok

Hibás mobiltelefon

Ügyfelünk azzal fordult hozzánk, hogy a vadonatúj, kereskedésből vett mobiltelefonja egy hét használat után meghibásodott. Visszavitte a kereskedésbe, ahonnan tovább küldték a forgalmazóhoz. A diagnosztika alaplap hibát jelzett, de az ügyfelünk három hét várakozás után sem kapta vissza egy hetes telefonját. Társaságunk megkeresésére, a kereskedéshez intézett felszólító levelünk hatására az ügyfelünk rövid úton kapott egy új telefonkészüléket, mivel az általa beküldött telefon nem volt javítható. Ügyfelünk elégedetten köszönte meg hathatós segítségünket, mely gyors, szakszerű mivolta miatt rövid úton elérte célját.

A teljes történet


Kártérítés az egészségügyi ellátás hiányosságai miatt

2017. február 6.

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Ezt a hatályos egészségügyi törvény rögzíti első helyen a betegjogok között. Az pedig a működési elvek között olvasható, hogy minden beteget - az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül - az ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek betartásával kell ellátni. Ezen rendelkezések bizonyítható megsértése esetén kártérítés és sérelemdíj illeti meg a beteget.

Csaknem mindenkinek vannak ilyen- és olyan tapasztalatai a hazai egészségügyi ellátó rendszer működéséről. Ténykérdés, hogy az egyes intézmények infrastrukturális adottságai, felszereltsége és humántőke helyzete nagy eltérést mutat. Ugyanazon intézményen belül sem azonosak a feltételek a különböző időszakokban. A hétvégi-, ünnepnapi- és éjszakai ügyelet idején kisebb létszámmal, rosszabb személyi feltételekkel kell működtetni az ellátó rendszert.

De vajon ez adott esetben mentségére, pontosabban mentesülésére szolgálhat-e egy intézménynek, ahol a beteget sérelem éri? A jogalkalmazás válasza egyértelmű: nem. Az elvárhatóság szintje független attól, hogy az adott időszakban milyenek a beteg kezelésére rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek. A személyi feltételek és kapacitások szűkössége nem alkalmas önmagában a kártérítési felelősség alóli mentesülésre.

Az elvárható gondossági követelmény sérül akkor, amikor a szakmai szabályok szerint elvégzendő vizsgálatokat nem a megfelelő időben végzik el, annak ellenére, hogy a szükséges technikai eszközök a vizsgálatokhoz rendelkezésre álltak. Az ellátó intézmény személyi feltételei mellett a munkát úgy kell megszervezni, hogy a szükségeshez képest a fokozottabb odafigyelés biztosított legyen.

Gyakran visszatérő és tisztázandó kérdés, hogy a bizonyíthatóan szükséges vizsgálatok, beavatkozások elvégzése egyébként olyan eredményre vezetett volna-e, ami javította volna a beteg állapotát, illetve megelőzhető lett volna valamely betegség vagy állapotromlás, vagy az mindenképpen bekövetkezett volna. Ezzel kapcsolatosan a bizonyítási teher az intézményre hárul. A szükséges vizsgálat és intézkedés elmulasztásával az adott intézmény foszthatja meg magát attól a lehetőségtől, hogy ezt a bizonytalanságot kiküszöbölje. A bizonytalanság következményét ilyenkor nem lehet a beteg hátrányára értékelni.

Budapest, 2017. január 31.


dr. Vágány Tamás

Kategóriák: Társadalombiztosítás

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. február 6., (377 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!



Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép