Ügyfélbeszámolók

Egyirányúsított utca

Ügyfelünk azzal kereste fel Társaságunkat, hogy az utcát, melyben a lakóhelyéül szolgáló ingatlan található, az önkormányzat egyirányúvá nyilvánította. A változtatás az utcában működő óvodába járó gyermekek szüleinek nyomatékos kérésére történt. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Apró betűs rész!

Ügyfelünk és neje szóban egyeztek meg egy ingatlanközvetítő irodával a hirdetés feltételeiben. 

A teljes történet


A vállalkozási díjról

2017. május 29.

Lakásépítés, járműjavítás, beépített szekrény elkészítése, tortarendelés - közös bennük, hogy minden esetben abban állapodnak meg a felek, hogy a vállalkozó egy tevékenységgel elérhető eredményt, vagyis művet valósít meg, a megrendelő pedig azt át fogja venni, illetve megfizeti a vállalkozói díjat.

A fenti példákból is látható, hogy egy vállalkozási szerződés megkötése rutin műveletként is megvalósulhat, hiszen nem minden esetben tartozik vaskos dokumentáció a fenti megállapodásokhoz. Nem is lenne életszerű írásos vállalkozási szerződést kötni egy étteremben megrendelt ebédhez. Érdemes azonban belegondolni, hogy a legtöbb munka, mű többféle anyagból, többféle módon is megvalósítható, így mind a megrendelőnek, mind a vállalkozónak az az érdeke, hogy pontosan megállapodjanak a szerződés tartalmában.

Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre statisztika, hogy a vállalkozási szerződések hány százaléka megy teljesedésbe vita nélkül, legyen szó akár a Polgári Törvénykönyvben nevesített kivitelezési szerződésről, vagy például a külön nem nevesített kozmetikai kezelésről.

Amennyiben azonban akár az elvégzett munka minősége, akár a kiszámlázott munkadíj miatt elszámolási vitára kerül sor, annak jogi rendezése sok esetben hozhat meglepő eredményt. Kiderülhet akár az is, hogy a vállalkozási szerződés létre sem jött a felek között.

A vonatkozó jogi szabályozás szerint ugyanis ahhoz, hogy a szerződés érvényesen létrejöjjön, a feleknek legalább a szerződés legfontosabb tartalmi elemeiben meg kell állapodnia. A vállalkozási szerződés esetén ilyen fontos tartalmi elem a vállalkozói díj.

A vállalkozói díjat a felek több módon is meghatározhatják. Így kiköthetnek átalánydíjat, vagy megállapodhatnak tételes elszámolásban is.

Átalánydíj esetén a vállalkozó és a megrendelő a végeredményhez szükséges munkálatokat és költségeket konkrét összegben beárazza előre, és függetlenül attól, hogy az előre eltervezettnél több vagy kevesebb ráfordítással lehet azt elérni, a vállalkozói díj fix marad. Így például az adott munka létrehozásához, a megrendelt eredmény elvégzéséhez szükséges munkálatokat akkor sem számolhatja el a vállalkozó a kialkudott díjon felül, ha azokkal a vállalkozói díj kalkulálásakor nem számolt. A megrendelő az ilyen többletmunkák költségét csak abban a kivételes esetben köteles megtéríteni a vállalkozónak, amennyiben a szerződés megkötésének az időpontjában azok egyáltalán nem voltak előreláthatóak. Amennyiben a vállalkozó csak rosszul mérte fel a munka elvégzésére fordítandó időt vagy anyagszükségletet, a saját kockázatára vállalta átalánydíjjal a mű létrehozását. Természetesen az olyan pótmunkákkal, amelyeket a megrendelő utólag, például tervmódosítás miatt kér megvalósítani, külön szükséges elszámolni.

Ettől eltérően a tételes elszámolás esetén a vállalkozó a ténylegesen elvégzett munka ellenértékére jogosult. Ebben az esetben nyilván igazolnia kell a ráfordított munkaórák számát, illetve az alkalmazott anyag költségének elszámolása is tételesen történik.

Látható, hogy a két díjmeghatározás közötti különbség abban áll, hogy míg egyik esetben a megrendelő által fizetendő összeg előre látható, addig tételes elszámolás esetén a munka elvégeztével van mód annak pontos meghatározására. 

A legtöbb vállalkozási szerződés fő szabály szerint nincs írásos alakhoz kötve, de kivételek vannak, így az utazási szerződés, kivitelezési szerződés írásba foglalása kötelező. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mind a megrendelő, mind a vállalkozó számára nagyobb biztonságot jelent, ha a vállalkozási szerződés megkötése írásban történik, akár megrendelőlap kitöltésével, akár egyedi szerződéssel. Fordítsunk fokozott figyelmet arra, hogy a szerződésben a vállalkozói díj meghatározása milyen módon történik, a díj pontosan milyen eredmény létrehozását foglalja magában. Az elszámolási viták megelőzése a szerződés pontos előkészítésével kezdődik.


dr. Gombolai Éva

Kategóriák: Munkajog

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép