Ez a megoldás, ha díjnemfizetés után horror kötelezős díjjal szembesült

Egy ideges nyakkendős férfi, ordibálva gyűri össze a elmaradt befizetésről szóló felszólítását.

Az MKB Biztosító kötelező gépjármű felelősség-biztosítási üzletágának megszüntetése nem megy egyik napról a másikra. Akinek díjnemfizetés miatt a biztosítási évforduló előtt szűnik meg a szerződése, továbbra is csak az MKB Biztosítónál, pontosabban most már a Pannónia Általános Biztosítónál kötheti újra biztosítását. Csakhogy az új biztosítás díja nehezen értelmezhető, több százezres vagy milliós tétel. Emiatt sokan megijednek. A megoldás nem bonyolult, ebben a cikkben leírjuk, mi a teendő.

Alapesetben az MKB Biztosító ügyfelei a saját szerződésüknek megfelelő biztosítási évfordulóhoz igazodóan, előzetesen kézhez veszik a biztosító felmondó levelét. Ennek hiányában, illetve ettől függetlenül természetesen maga a szerződő is felmondhatja a szerződését az MKB/Pannónia Biztosítónál. Előfordulhat azonban, hogy akik fél/negyedéves díjgyakorisággal fizetik a biztosítási díjukat, és valamiért elmulasztják a díjat befizetni, azoknak megszűnik a biztosítási szerződése. Hozzá kell tenni, hogy ehhez többszöri mulasztásra van szükség, hiszen ilyen esetben a megszűnés előtt, póthatáridő biztosításával felszólító levelet kap a szerződő a díj megfizetésére vonatkozóan.

Ha ennek ellenére megszűnik a szerződés, akkor az újrakötés már a 2017-es tarifákon lehetséges, ezek pedig sokszorosai az eredeti díjaknak.  Ilyen esetben tehát először is mielőbb rendezni kell a díjelmaradást a biztosítónál, majd pedig kezdeményezni lehet a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Pannónia Biztosító által közzétett tájékoztató alapján az ügyfelek ezirányú szándékát egy, a biztosító által rendszeresített nyomtatványon jelezhetik, és a biztosító a közös megegyezéssel történő megszüntetéshez hozzájárul.

A hozzájárulás nem feltétel nélküli. A közös megegyezés csak jövőbe mutatóan lehetséges, és annak hatálya nem lehet korábbi, mint 2017.01.01. napja, továbbá csak díjrendezett szerződéseket lehet közös megegyezéssel megszüntetni, illetve a közös megegyezés hatálya az adott díjrendezett időszak utolsó napja lehet, és a megszüntetés a honlapon elérhető és letölthető dokumentum (megállapodás) hiánytalan pontos kitöltésével lehetséges (gépjárművenként, szerződésenként).

Ezzel tehát elkerülhető a többszázezres vagy milliós összegű biztosítási díj megfizetése. A megszüntetéssel együtt azonnal gondoskodni kell másik biztosítás megkötéséről, különben fedezetlenségi időszak áll elő, amire ugyancsak borsos díjat kell fizetnie az üzembentartónak. Ebben az esetben az üzembentartó szabadon átszerződhet bármely más biztosítótársasághoz, és ezen szerződéskötés időpontja lesz az új biztosítási évforduló az adott jármű vonatkozásában.

Budapest, 2017. 05. 09.