Ügyfélbeszámolók

Lelkiismeretes segítség

Takács Lajos Zsolt, Csénye

Egyik délután munkahelyem udvaráról szerettem volna kiállni.... A kapubejárón ki kellett járnom, hogy körül tudjak nézni, közlekedik-e valaki a járdán, vagy az úttesten.

A teljes történet

Esettanulmányok

Ingatlan kisajátításával kapcsolatos eset

Ügyfelünk és öt tulajdonostársa osztatlan közös tulajdonában álló iparterületi ingatlant az önkormányzat útépítés miatt ki akarta sajátítani.

A teljes történet


A könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok

2017. szeptember 4.

Az üzleti életben a könyvvizsgálat célja annak biztosítása, hogy a vállalkozások pénzügyi működésének külső, független ellenőrzése megoldott legyen. A könyvvizsgáló munkája során azt ellenőrzi, hogy a vállalkozó által az üzleti évéről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásainak megfelelően készült-e el, valamint azt, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad-e a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működése eredményéről.

A számviteli törvény előírása szerint kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálatot a jogszabály előírása nem teszi kötelezővé, a vállalkozó önállóan dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával megbíz-e könyvvizsgálót.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

A fenti mentesítő feltétel nem vonatkozik azonban az alábbi vállalkozásokra:

  1. az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő,
  2. a takarékszövetkezet,
  3. a konszolidálásba bevont vállalkozás,
  4. a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
  5. az a vállalkozó, amelyik a megbízható és valós kép érdekében eltér a törvény előírásaitól,
  6. a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó.
  7. a vállalkozó, ha a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van.

Az első állandó könyvvizsgálót a vállalkozás létesítő okiratában kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

A törvény a könyvvizsgáló személye függetlenségének biztosítása érdekében összeférhetetlenségi szabályokat is előír. Ez alapján nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója sem e jogviszonya fennállásának idején, és annak megszűnése után három évig.


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Adózás

Címkék: vállalkozás, jogi személy, ellenőrzés, beszámoló

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. szeptember 4., (141 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép