A felhalmozódott szabadság kiszámolása

Egy férfi egy papírra ír, az asztalon szemüveg és kávé.

Egy vagy több gyermek gondozása több éves kiesést jelenthet az édesanya számára a munka világából. A visszatérést követően gyakran merül fel a kérdés, hogy hogyan számolható ki a felhalmozódott szabadság mértéke.

Munkaviszonyban álló alkalmazott esetén a következő lépések elvégzése után kapunk választ a kérdésre. Első lépésként meg kell határozni minden a munkától távol töltött év vonatkozásában, hogy az adott évre mennyi szabadság illeti meg az édesanyát.

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján jár a szabadság, mely alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke 20 nap. Ez az életkorral növekszik, így a munkavállalónak a

a) huszonötödik életévétől egy,

b) huszonnyolcadik életévétől kettő,

c) harmincegyedik életévétől három,

d) harmincharmadik életévétől négy,

e) harmincötödik életévétől öt,

f) harminchetedik életévétől hat,

g) harminckilencedik életévétől hét,

h) negyvenegyedik életévétől nyolc,

i) negyvenharmadik életévétől kilenc,

j) negyvenötödik életévétől tíz

munkanap pótszabadság jár.

A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben a fent meghatározott életkort betölti.

Az életkor alapján járó szabadságokhoz hozzá kell adnunk a gyermek(ek) után járó pótszabadságot, ami a tizenhat évesnél fiatalabb gyermekek után jár. Egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. Itt jegyezzük meg, hogy a gyermekek utáni pótszabadság mindkét szülőnek jár, így az édesanya akkor is jogosult ezekre a napokra, ha az édesapa az érintett évben már kivette a neki a gyermekek után járó szabadságnapokat.

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Második lépésben az kell megvizsgálni, hogy mely időszakokra jár szabadság.

A törvény szerint a munkában töltött idő alapján jár a szabadság. Munkában töltött időnek minősül:

 • a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
 • a szabadság
 • a szülési szabadság
 • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának időtartama,
 • a keresőképtelenség
 • a munkavégzés alóli mentesülésnek egyes esetei, így pl.
  • a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint
  •  a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
  •  a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára.

Amennyiben tehát a kismama a szülés előtt táppénzen volt, a keresőképtelenség idejére is jár szabadság, majd a szülést követően a szülési szabadság és a gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának időtartamára.

A szülési szabadság ideje alatt a CSED (korábbi nevén TGYÁS), a fizetés nélküli szabadság idejére pedig a GYED folyosítása történik, így a fenti időszakok beazonosításához ezek segítségül szolgálhatnak.

Amennyiben így egy adott évnek csak meghatározott időszakára jár a szabadság, arra az évre arányosítani kell az éves szabadságot.

A szabadságok arányosítása egy adott évre úgy történik, hogy az adott évre járó szabadságot elosztjuk az adott év napjainak számával (pl. 365), majd az így kapott összeget megszorozzuk az év azon időszakának napjaival, amire jár szabadság. Például abban az esetben, ha a gyermek február 14-én született meg, akkor a születés évére 31+13 nappal, vagyis 44-gyel szorzunk, amennyiben november 2-án jár le a fizetés nélküli szabadság, akkor az év hátralevő napjainak a számával kell szoroznunk a visszatérés évére járó szabadságok kiszámításához. A szabadság arányosításában internetes kalkulátorok nagy segítségünkre lehetnek.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy pár körülmény módosíthatja a fenti számítást. Egyfelől tartósan beteg és fogyatékos gyermek után több pótszabadság jár. Másfelől aki még 2011. augusztus 1. előtt kezdte meg a fizetés nélküli szabadságát, az annak első évére (nem csak az első 6 hónapjára) jogosult a szabadságokra. Végezetül azt is tudni kell, hogy 2015. január 1. napját megelőzően egy évben csak 30 nap keresőképtelenség idejére járt szabadság. Vagyis amennyiben valaki 2014-ben a gyermek születését megelőzően 2 hónapig volt táppénzen, annak nem teljes idejére számolhat szabadsággal, míg 2015. január 1. után ez a korlátozás már nem él.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 3 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!