Vita a szomszéddal

Szomszédok veszekednek a kerítésnél
Az együttélés nehéz, különösen akkor, ha a szomszéddal sehogy sem lehet kijönni. A kijárási korlátozás, amikor sokan arra kényszerültek, hogy otthonukban maradjanak, esetleg még egy lapáttal rátehetett az elmérgesedett viszonyra. Gyors megoldást jelenthet a felszíni jogviták rendezésére a birtokvédelmi eljárás. Ennek rendelkezéseit nézzük most át.

A szomszédjogi jogviták viszonylagosan gyors és helyben történő rendezésének egyik lehetősége, a jegyző előtt megindított birtokvédelmi eljárás. Az eljárás lényege, hogy a viszonylag friss konfliktusokat, birtoksértést, zavarást, helyben és viszonylag gyorsan lehessen kezelni. Ebbe az eljárásba sok minden belefér, így az áthajló fa problematikájától kezdve, a hangoskodók megregulázásán át, a területhatárok meghatározásáig.

A kiindulási alap az, hogy az ingatlan birtokosát – legyen az lakás, vagy földterület – birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogtalanul megfosztják, vagy birtoklásában háborítják. Ez a védelem a birtokost mindenkivel szemben megilleti, kivéve, ha a birtokot jogszerűtlenül, tilos önhatalommal szerezte meg. Ez azt is jelenti, hogy egy érvényes bérleti szerződés alapján akár a bérlőt is megilleti a birtokvédelem az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben a tulajdonos visszaél a jogaival és például engedély nélkül bemegy a bérleménybe.

Birtokvédelmi eljárás a jegyzőtől egy éven belül kezdeményezhető. Ha a probléma azonban már ennél hosszabb ideje fennáll, úgy a jegyző nem fog érdemben azzal foglalkozni. Ebben az esetben a hatáskörének hiányát fogja megállapítani. A jegyző az önkormányzatok mellett tevékenykedik és az eljárás szóban, vagy írásban, 3000 Ft illeték lerovása mellett kezdeményezhető.

A jegyző az eljárását nagyjából 2 hét alatt lefolytatja, amennyiben minden az eset elbírálásához szükséges irat, bizonyíték a rendelkezésére áll. A legtöbb esetben helyszíni szemle lefolytatására és az érintett meghallgatására is sor kerül.

Ha megállapítható a birtoksértő magatartás, akkor a jegyző elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, valamint a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartás folytatásától. Az a fél, aki a jegyző döntését vitatja, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a jegyző határozatával szemben.

Ha azonban a jegyző határozata – az abban foglaltakkal – jogerőssé és végrehajthatóvá válik, úgy azt a kötelezettnek 3 napon belül végre kell hajtani. Ha ez nem történik meg, úgy az érintett pénzbírságra is számíthat.