Kitagadható-e az öröklésből az alkoholista hozzátartozó?

Vitathatatlanul sok problémát okoz Magyarországon az alkoholfogyasztás, nagyon sok család életét keseríti meg az addikció ezen típusa. A konfliktusok, illetve a tehetetlenség sokszor fajul odáig, hogy ha már a családtagok ellene tenni nem tudtak, vagy az ilyen kísérleteik nem vezettek eredményre, legalább olyan módon kifejezzék az ehhez való viszonyulásukat, hogy kizárják az öröklésből italozó gyereküket, házastársukat. Van erre törvényes mód?

Kitagadáshoz végrendelet szükséges

Az öröklés végrendelet hiányában a törvény rendje szerint megy végbe, ilyen esetben csak súlyos indok miatt hivatkozhatnak az ebben érdekeltek az örökös érdemtelenségére. Ilyen pl. ha az illető az örökhagyó életére tört. Amennyiben az örökhagyó azt akarja, hogy a hozzátartozója annak ellenére, hogy törvényes örököse lenne, semmilyen módon ne részesüljön a hagyatékból, érvényesen ki kell tagadnia. Amennyiben ez megtörténik, az illető még kötelesrészre sem lesz jogosult.

A kitagadás akkor lesz érvényes, ha annak okát a végrendelet kifejezetten megjelöli, és az megfeleltethető a törvényben felsorolt kitagadási okok valamelyikének.

Kitagadás okai

Kitagadásnak van helye például akkor, ha a hozzátartozó az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el; az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette; erkölcstelen életmódot folytat; vagy akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és a büntetését még nem töltötte ki; esetleg a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.

Az alkoholista életmód kitagadási ok!

A bírói gyakorlat szerint az alkoholizmus az erkölcstelen életmódra hivatkozással kitagadási ok lehet, de az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

Önmagában az, hogy valaki rendszeresen fogyaszt szeszesitalt, több alkalommal lehetett őt ittas állapotban látni, még nem jelent alkoholizmust. Ezért amennyiben a kitagadott örökös eljárást indít az örökség megszerzése iránt, az erkölcstelen életmód, mint érvényes kitagadási ok fennálltának hitelt érdemlő bizonyítására lehet szükség.

Az erkölcstelen életmódot a bíróság ilyen esetben a közfelfogás szerint fogja megállapítani. Ennek során jelentősége van annak, hogy a kitagadott életmódjának kell erkölcstelennek lennie, vagyis egyszeri vagy alkalmi magatartás nem elegendő ehhez. Az olyan alkoholizmus, ami már túlmutat az alkalmi italozáson, rendszeres, torzult magatartási mintázattal jár együtt, kitagadási ok lehet, amit érdemes a végrendeletben részletezni.

Erkölcstelen életmód egyéb megnyilvánulásai

Az erkölcstelen életmódot jelentheti, ha valaki munkakerülő, az általános elváráshoz képest közönyös azokkal szemben, akiket el kellene tartania, így pl. elhanyagolja gyermekeit, közönyös, nyilvánvalóan felelőtlen.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 7 hónapja )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!