Végtörlesztés: mégsem díjmentes a jelzálogjog törlése?

Egy arany színű paragrafus jele elfektetve, árnyékkal.

A szeptember végén elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy az adósok ingatlanfedezetű vagy állami készfizető kezesség fedezetével kötött deviza alapú hitelüket rögzített árfolyamon végtörleszthessék. 

Aki igénybe vette a lehetőséget, meglepődve tapasztalhatta, hogy bár a rögzített árfolyamú végtörlesztés esetén a pénzintézet jelzálogjogának törlése a hatályos díjtörvény alapján díjmentes, azaz nem kell díjat fizetni, mégis elutasította a földhivatal a jelzálogjog törlésére irányuló kérelmét annak megfizetése hiányában. Mi lehet ennek az alapja? Mit tartalmaz valójában a jogszabály? Van-e megoldás, és ha van, mi az? A kiindulópont:
A végtörlesztésre vonatkozó írásbeli kérelmeket (igénybejelentő nyomtatványt) 2011. december 30-ig lehet benyújtani a bankokhoz, majd az igénybejelentéstől számított 60 napon belül kell teljesíteni a végtörlesztést. Amikor teljes egészében rendelkezésére áll a végtörlesztéséhez szükséges összeg, úgy azt a bankkal előre egyezetett számlára kell befizetni. Ezután kell kitölteni és aláírni a végtörlesztési nyilatkozatot. A végtörlesztés lehetőségével azok élhetnek, akiknek a devizahitelük fedezetéül ingatlanalapú jelzálog szolgál. Van-e bármilyen költsége a végtörlesztésnek, amelyet a devizahitelt nyújtó bank felé kell megfizetni?
Nincs! A pénzügyi intézmény sem az ingatlanfedezetű devizahitel, sem a gyűjtőszámlahitel rögzített árfolyamon történő végtörlesztéshez kapcsolódóan költségtérítést, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. Kell-e személyi jövedelemadót és illetéket fizetni?
Nem kell! A deviza alapú lakáshitelesek rögzített árfolyamon történő végtörlesztés esetén mentesülnek a személyi jövedelemadó és az ajándékozási ill. visszterhes vagyonátruházási illetékfizetés alól. Mi a helyzet a földhivatal felé teljesítendő díjakkal?
A jogszabály díjmentességet garantál! Így a devizában felvett lakáshitelből származó követelés rögzített árfolyamon történő végtörlesztésével összefüggésben kezdeményezett jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, akárcsak a vételi jog bejegyzésére irányuló eljárás és a Nemzeti Eszközkezelő javára történő vagyonkezelői jog bejegyzése díjmentes. Kinek kell intézkednie a jelzálogjog törlése iránt?
A jelzálogjog törlésére vonatkozó kérelem benyújtása nem a bank feladata. Van ugyan olyan pénzintézet, amely ezt megteszi, és akad olyan bank is, amely kiadja a törlési kérelmet, és a korábbi adós nyújtja be az illetékes földhivatalhoz. A törlés díjmentességét nem befolyásolhatja a kérelem benyújtójának személye. A törlési kérelmen azonban mindenképpen fel kell tüntetni, hogy a végtörlesztéssel összefügg a törlés. Ez a legfontosabb. Így lehet elkerülni, hogy a jelzálog törlése iránti kérelmet a földhivatal elutasítsa. Mit lehet tenni, ha mégis elutasításra kerül a kérelem?
Az elutasító határozatot meg lehet fellebbezni, és a fellebbezésben részletesen előadni, miért is nem került lerovásra az eljárási díj. A fellebbezés elbírálása azonban igen hosszú időt vehet igénybe. Akkor tehát mit kell feltüntetni már a kérelmen? "Az eljárás az 1996. évi LXXXV. törvény 32/C §. (1) bekezdése értelmében mentes az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése alól."