A szakszervezeti tisztségviselőket is utolérheti a létszámleépítés?

Egy férfi papírdobozba elviszi a munkahelyi dolgait, egy nő a háttérben int neki.

A munkavállalói érdekképviseletek zavartalan működésének biztosítása céljából a szakszervezeti tisztségviselőknek a Munka törvénykönyve kiemelt munkajogi védelmet biztosít.

A sor végén ők is ott állnak, a leépítési hullám utolérhetik őket is. Milyen intézkedéseket lehet alkalmazni velük szemben és milyen feltételekkel? Mikor lesz a munkáltató intézkedése jogellenes?A kiemelt munkajogi védelem megértéséhez elengedhetetlen annak meghatározása, hogy mit is értünk szakszervezet alatt. A szakszervezet a munkavállalók érdekeinek elősegítését és védelmét szolgáló egyesülés, amely célja a közös követelések elérése – pl. fontos szociális kérdések, munkabérek emelése – a munkáltatóval szemben. A szakszervezetek alapvető joga, hogy valamennyi munkavállalót tájékoztassa az őt megillető jogokról és kötelezettségekről, így a munkavállalók olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy fel tudjanak lépni jogaik érvényesítési érdekében (pl. a munkaegészségügyi előírások tekintetében).A tisztségviselőket megillető munkajogi védelem legfontosabb eleme, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges a szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez. E jogszabályi rendelkezésekből következően az egyetértés hiányában megtett munkáltatói intézkedés, a munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással való megszüntetése jogellenesnek minősül.Rendkívüli felmondás előtt elegendő a megfelelő szakszervezeti szerv véleményét előzetesen kikérni. Az előzetes véleménykérés elmaradása még nem eredményezi az intézkedés jogellenességét.Rendes felmondás esetén a szakszervezet a tervezett munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját nyolc munkanapon belül, rendkívüli felmondás esetén három munkanapon belül írásban közölheti. Ha a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, döntését meg kell indokolnia.A szakszervezet ezen joga azonban nem korlátlan, alapos ok nélkül nem tagadhatja meg beleegyezését. Az indokolás pedig akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása elnehezítené szakszervezet működését, és elmaradása a munkáltatóra sem jár aránytalan, súlyos hátránnyal, vagy a szakszervezet tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne.A hallgatás beleegyezés: ha ugyanis a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.A védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére, illetve annak megszűnését követő további egy évre illeti meg, ha tisztségét legalább hat hónapon át betöltötte.Itt is belép a munkajog világában is nélkülözhetetlen felek közötti együttműködés követelménye. Ahhoz, hogy a munkáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni, célszerű a szakszervezetnek tájékoztatni, hogy kik azok a munkavállalók, akik szakszervezeti tisztséget töltenek be.