Végrehajtási eljárások különös szabályai veszélyhelyzet idején

A koronavírus járvány napjainkban sok embert hoz kilátástalan helyzetbe. Sajnos rengeteg munkahely szűnik meg minden nap, sok család jutott nehéz körülmények közé. A járvánnyal éppen ezért nem csak az egészségügy oldaláról kell foglalkozni, hanem fontos a kihirdetett veszélyhelyzet alatt a családok megsegítése is. Ennek egyik eszköze, hogy 2020. március 24. napjától megváltoztattak egyes, végrehajtási eljárásokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

Fontos kiemelni, hogy a meghozott kormányzati intézkedések átmenetiek, azok a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésével hatályukat fogják veszíteni. Ugyan egyelőre nem lehet megmondani, hogy a meddig fog még fennállni a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, a végrehajtási eljárások legfeljebb csak átmeneti időre és korlátozott mértékben szünetelnek.

A meghozott kormányzati intézkedéscsomag egyik kiemelt figyelmet kapó rendelkezése az, amelyik kimondja, hogy a veszélyhelyzet alatt az ingatlanok kiürítése iránt intézkedni nem lehet. Ez gyakorlatilag kilakoltatási moratóriumot jelent, ami egyéb jogszabályaink alapján 2020. április 30. napjáig amúgy is fennáll. Az általános szabályoktól szintén eltérő rendelkezés, hogy az ingatlan árverezése felől sem intézkedhetnek most a végrehajtók, illetve helyszíni eljárási cselekményeket sem végezhetnek a veszélyhelyzet fennállása alatt. Szintén fennáll az ideiglenes védelem a végrehajtók által lefoglalt gépjárművek vonatkozásában, azok esetében a forgalomból történő kivonás érdekében nem tehetnek lépéseket a végrehajtók.

További könnyítést jelent, hogy amennyiben az adós jelzi részletfizetési szándékát a végrehajtó felé, úgy a részletfizetés lehetőségét a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül is megállapíthatja. Ezen túlmenően a végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Jelenleg sajnos nem lehet pontosan állást foglalni azzal kapcsolatosan, hogy a végrehajtás felfüggesztési iránti kérelmek elbírálásakor mit fog figyelembe venni az eljáró bíróság, illetve azt sem, hogy mi fog járványügyi intézkedésnek minősülni.

Az elkövetkezendő időkben a végrehajtóknak arra is lehetőségük lesz, hogy a személyes ügyfélfogadást szüneteltessék. Éppen ezért érdemes tájékozódni előzetesen telefonon, hogyha személyesen kívánunk ügyet intézni bármelyik végrehajtónál. A végrehajtókkal a kapcsolatot postai úton, írásban a végrehajtói irodáknál kihelyezett gyűjtőládákon keresztül vagy elektronikus úton lehet tartani ezen átmeneti időszak alatt.