Társasházi közgyűlés koronavírus ideje alatt

Lassan esedékes a társasházakban is az éves közgyűlések megtartása. Ugyanakkor a mostani koronavírus adta helyzetben nem a legbölcsebb megoldás, ha ezek a közgyűlések személyes részvétellel kerülnek megtartásra. Mi lehet a megoldás?

Szerencsére – bár nem a mostani helyzetre tekintettel – de létezik olyan megoldás a társasházi törvényben, mely lehetővé teszik a tulajdonosok számára azt, hogy személyes részvétel nélkül hozzák meg a közgyűlési döntéseket. Vagyis írásban is tudnak szavazni.

A törvény 2 esetet kifejezetten nevesít. Eszerint, mind a szervezeti és működési szabályzat alakuló ülésén lehetővé teszi a törvény az írásbeli szavazást, valamint a közös helyiségben folytatott tevékenyég megváltoztatása esetén.

A 40.§ ugyanakkor általánosságban is, az előbbieken túl szabályozza az írásbeli szavazás lehetőségét. Ebből elsőre az is következik, hogy minden olyan kérdésben, mely a közgyűlés hatáskörébe tartozik, elvileg lehetséges az írásbeli szavazás is.

Ekkor a közös képviselet vagy az intéző bizottság elnöke a közgyűlési napirendi pont megküldése mellett megküldi az írásbeli határozati javaslatot is a tulajdonosok számára. Erről tudnak a tulajdonosok írásban szavazni. A szervezeti és működési szabályzatnak azonban rendelkeznie kell az írásbeli szavazás eljárási szabályairól és az eredmény megállapításának szabályairól is. Ha a szervezeti és működési szabályzat nem rendezi ennek szabályait – a hatályos joggyakorlat alapján is- lehetséges írásbeli szavazás, önmagában ez a tény nem eredményezi az írásbeli szavazás útján hozott határozat érvénytelenségét.

Fontos kitétel, hogy a szavazás eredményéről a közös képviseletnek szintén írásban kell a tulajdonostársakat értesíteni.