Várandós vagyok. Elmondjam a munkáltatómnak?

Várandós munkavállalók sokszor tartják magukat ahhoz a babonához, miszerint a várandósság 12. hetéig senkinek, így még a munkáltatónak sem tesznek említést arról, hogy várandósak. Munkajogi szempontból vajon van jelentősége annak, hogy a munkavállaló mikor jelenti be várandósságát a munkáltatónak?

A várandós munkavállalók védelmet élveznek a munkáltató felmondásával szemben. Ennek azonban feltételei vannak. Korábbi jogi szabályozásunk csak akkor részesítette védelemben a várandós munkavállalókat, hogyha még a felmondás közlése előtt tájékoztatták a munkáltatót a várandósságukról.

Az Alkotmánybíróság azonban megsemmisítette a szabályozás azon részét, miszerint a munkavállalót előzetes tájékoztatási kötelezettség terhelné.

Jelenlegi jogszabályaink így már csak azt tartalmazzák, hogy a várandós munkavállalót védelem illeti meg a munkáltatói felmondással szemben. A védelem pedig abban áll, hogy a várandós munkavállalóval közölt felmondás, pusztán a várandósság ténye miatt jogellenes.

Természetesen elképzelhető olyan eset is, hogy maga a munkavállaló sincs tudatában annak, hogy a felmondás közlésekor várandós volt. Ebben az esetben egy olyan furcsa helyzet áll elő, hogy a munkáltató által közölt felmondás jogellenes lesz annak ellenére, hogy ezért a munkáltatót felelősség nem terheli.

Éppen ezért jogszabályaink lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felmondáskori várandósságról történő tudomásszerzéstől számított 15 napon belül felmondását visszavonja, ezzel megszüntesse a jogellenes állapotot.

Jogszabályaink ugyanakkor nem rendelkeznek arról, hogy a munkavállalót mikor, a várandósságról történő tudomásszerzéstől számítottan mikor terheli tájékoztatási, bejelentési kötelezettség a munkáltató felé. Erre legfeljebb a munkajogban érvényesülő általános magatartási követelmények adnak eligazítást.

Ezen követelmények értelmében a munkavállalónak úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Valamint köteles a munkáltatót minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony szempontjából lényeges.  Mindezekből következik, hogyha a munkavállaló tudomással bír várandósságáról, azt azonban bizonyos okokból, például babonából nem hozta még a munkáltató tudomására, ám vele felmondást közölnek, úgy legkésőbb a felmondás közlésekor tájékoztassa ezen körülményről a munkáltatót.

Fontos továbbá tudni, hogy próbaidő alatt, azonnali hatállyal, indoklás nélkül bármely fél megszüntetheti a munkaviszonyt. Sajnos az ilyen jellegű azonnali hatályú felmondásnak nem akadálya a munkavállaló várandóssága. A felmondást pedig nem is köteles megindokolni a munkáltató. Abban az esetben viszont, hogyha a munkáltató az azonnali hatályú felmondását megindokolja, a munkaviszony megszüntetésének indokául pedig a munkavállaló várandósságát jelöli meg, úgy felmondása jogellenes lesz.

A fentieket összefoglalva a várandós munkavállalók jelentős munkajogi védelmet élveznek a munkáltatói felmondással szemben. Ennek feltétele ugyanakkor, hogy a munkáltató tudjon a várandósság tényéről. Éppen ezért érdemes átgondolni, hogy munkáltatónknak mihamarabb jelezzük ha életünk ezen fordulóponthoz érkezett. Ezzel megkíméljük magunkat és születendő gyermekünket is egy esetleges jogi eljárástól ebben a gyönyörű időszakban.