Amikor az albérlő nem akar kiköltözni…

Ügyfelünk tartósan külföldön tartózkodott, így budapesti ingatlanját bérbe adta egyik régebbi ismerősének és családjának.

Tavaly nyáron Ügyfelünk jelezte az albérlő felé, hogy az ingatlant ősszel el kívánja adni, ezért nem tudja fenntartani a bérleti szerződést, így neki el kell hagyni a lakást. Az albérlő a megadott határidőre nem költözött ki. A bérleti szerződést nem látták el végrehajtási záradékkal, így Társaságunkhoz fordultak segítségért.

Társaságunk felszólította a bérlőt az ingatlan elhagyására, majd személyes egyeztetést kezdeményeztünk. Ezt követően az ingatlant elhagyta, ugyanakkor a felmerült bérleti, illetve lakáshasználati díjat nem fizette meg Ügyfelünk számára.

A díj megfizetése érdekében peres eljárást kezdeményeztünk az illetékes bíróság előtt, amely keresetlevelünket megküldte a volt albérlő felé. Ő végül felajánlotta, hogy fizet, így végül egyezséget tudtunk kötni vele, lezárva ezzel az ügyet.