Gyermekétkeztetési kedvezmények

Gyermekétkeztetési kedvezmények
Bár még nyár van, azonban nemsokára várható a tanévkezdés, mind az iskolákban, mind pedig az óvodákban. Mostani cikkünkben az étkeztetés kapcsán 2020-ban igénybe vehető támogatásokról lesz szó.

A gyermekvédelmi törvény alapján a közoktatási intézményekben, így a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban külön kérelemre vehetőek igényben a gyermek étkeztetésére vonatkozó kedvezmények. Így a gyermek étkeztetése lehet ingyenes, vagy kedvezményes összegű is. Ennek kapcsán nemcsak tanév kezdetén, hanem bármikor a tanév folyamán, de még szünidőben is igénybe vehetőek a fentiek. Egy nyomtatványt kell ezzel kapcsolatosan kitölteni és a megfelelő dokumentumok csatolásával leadni az érintett intézményben.

A jogszabály, azaz a gyermekvédelmi törvény pontosan meghatározza, hogy kik számára vehető igénybe az ingyenes, vagy kedvezményes összegű étkeztetés.

A bölcsődékben és óvodákban ingyenes az étkeztetés azon gyerekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy aki saját maga, illetve testvére tartósan beteg vagy fogyatékos, valamint akit nevelésbe vettek. Ingyenesen étkezhet az a gyermek is, aki olyan családban él, ahol a három, vagy ennél több gyermeket nevelnek a szülők, tehát nagycsaládosoknak minősülnek. Végül az a gyermek, aki olyan családban él, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a kötelező legkisebb minimálbér nettó összegének 130%-át, azaz 2020-ban a 139.185,- Ft-ot, szintén ingyen étkezhet.

Az általános iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint nevelésbe vett gyermekek ingyenes étkezését szintén biztosítani kell. Általános iskolában és középiskolásban a kedvezményes étkeztetést a támogatásként 50%-os mértékben kell azon gyermekek számára biztosítani, akik nem részesülnek ingyenes támogatásban, de például nagycsaládban élnek, vagy a gyermek tartósan beteg, fogyatékkal él.

A szünidőben a hátrányos helyzetű gyermekek számára – elsősorban a települési önkormányzat – köteles az egyszeri déli meleg főétkezést biztosítani.

A nyári szünetben legalább 43 munkanapra, míg az őszi és téli szünetben a tanítási szünet teljes időtartamára köteles a gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosítani. Az érintett szülőknek a szünidei étkeztetést – továbbra is – külön kérelem alapján kell igényelniük.