Tévedés: közös megegyezéses felmondás márpedig nem létezik

Egy férfi kéz egy nagy ESC gombot nyom meg.

Tapasztalataink szerint sajnos nagyon sok munkavállaló nincs tisztában azzal, hogy milyen feltételekkel, hogyan kerülhet sor a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Sokan használják tévesen azt a kifejezést, hogy közös megegyezéssel mondtak fel, vagy mondott fel nekik a munkáltatójuk, holott ez nem is lehetséges.

A felmondás minden esetben a munkaviszony valamely szereplőjének; a munkavállalónak, vagy a munkáltatónak a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozata, míg a közös megegyezés kizárólag két fél egyező akaratával jöhet létre. A félreértés a fejekben azért alakulhatott ki, mert gyakran a munkáltató szóban felmondást közöl a munkavállalóval, majd elé tesz egy közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésről szóló megállapodást, így a két fogalom összemosódik.

A munkavállalóknak azonban résen kell lenniük, hiszen nem minden esetben kedvező a részükre a közös megegyezés aláírása. A munkáltató felmondása esetén ugyanis nem szűnik meg azonnal a munkaviszony, felmondási idejük van, aminek a felét nem is kell munkával tölteni és ha már több mint három éve munkaviszonyban van a munkavállaló, akkor végkielégítésre is jogosult. Amennyiben azonban aláír egy közös megegyezést, akár azonnal megszüntethető a munkaviszonya és végkielégítés fizetési kötelezettsége sem lesz a munkáltatónak. A megállapodás aláírása előtt a fentieket mindenképpen mérlegelni kell, lehetőség szerint gondolkodási időt kérve erre, hogy tájékozódhasson, akár jogi képviselővel egyeztethessen a munkavállaló.

Szintén említést érdemel az a megállapodásba szinte minden esetben belefoglalt pont, mely szerint a felek kijelentik, hogy egymással szemben további követelésük nem áll fenn. Javasolt kiemelt figyelemmel lenni a megállapodás ezen pontjára, ha a munkáltatónak tartozása áll fenn a munkavállalóval szemben. Ha ugyanis ezzel a ponttal kiegészítve írja alá a munkavállaló a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésről szóló megállapodást, akkor a munkáltatóval szemben fennálló követeléséről is lemond.