Csapatépítésen is történhet munkahelyi baleset

Három nő és két férfi felénk néz és a kezüket egymásra rakják.

Tegyük fel, hogy a munkáltató csapatépítő tréninget szervez a munkavállalóknak rengeteg projektmunkával, közös programokkal, de az egyik kolléga könnyebb balesetet szenved mindeközben. Vajon sérülése munkahelyi balesetnek számít, avagy sem?

 

A munkavédelemről szóló törvény a Munkabaleset fogalmát a következőképpen határozza meg: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

Amennyiben tehát a munkavállalóval baleset történik, vizsgálni kell azt, hogy munkabalesetnek tekinthető-e az esemény, illetve fennáll-e a munkáltató kártérítési felelőssége. A munkavégzés ideje alatt a munkavégzés helyén történt balesetek esetén általában nincs vita a tekintetben, hogy munkahelyi balesetnek elismeri-e a munkáltató a balesetet. Amennyiben azonban a munkavállalót a baleset csapatépítő programon éri, már sok kérdés megfogalmazódik.

A kérdés bírósági megítélése szempontjából fontos lehet ugyanis, hogy a csapatépítő tréningen a munkavállalók részvétele kötelező, vagy csak ajánlott, a munkavállalók a részvétel idejére kapnak-e munkabért, hogy a baleset a munkáltató által szervezett programmal összefüggésben következett-e be, vagy a munkavállaló szabadidős tevékenysége körében. Amennyiben a munkáltató egy csapatépítő rendezvényt szervez és azon a munkavállalók részvételét kötelezővé teszi és egy sporteseményen való részvételt rendel el, melynek következtében a munkavállaló balesetet szenved, kimondható, hogy a bekövetkezett baleset a munkaviszonnyal összefüggésben következett be. Ha azonban a munkavállaló a hegyekbe szervezett, a munkáltató által fizetett kommunikációs tréninget követően éjszakai síelésre megy saját akaratából, szabadidejében, álláspontunk szerint ez már nem hozható összefüggésbe a munkavégzésével, így nem is minősül munkahelyi balesetnek.

Szintén gyakran előforduló eset, amikor a munkáltató szponzorál valamilyen hétvégi sporteseményt, amelyen a munkavállalói ingyenesen, vagy kedvezményes áron részt vehetnek. A munkavállalók természetesen sokszor élnek is ezzel a lehetőséggel, azt azonban tudniuk kell, hogy az ott elszenvedett baleset nem minősül munkahelyi balesetnek, mivel a részvételt nem a munkáltató rendelte el, annak kedvezményes igénybevételére csak lehetőséget biztosított.