Talált tárgyak – Jutalom a becsületes megtalálónak?

A földön egy lila pénztárca, amit vélhetőleg egy nő ejtett el, akinek a lábai látszanak.
A találás a tulajdonszerzés számos, törvényben szabályozott módja közül az egyik, noha kétséget kizáróan korántsem a leghétköznapibb. De mit is vár el az állampolgároktól a hatályos szabályozás ahhoz, hogy találókból tulajdonosok lehessenek?

Ha valaki olyan dolgot talál, mely feltehetően más tulajdonában áll, mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy a tőle telhető valamennyi intézkedést megtegye a jogos tulajdonoshoz való visszajuttatás érdekében. Hatályos Polgári Törvénykönyvünk azt is leszögezi, hogy a dolgot az elvesztőnek, tulajdonosnak, illetőleg más, átvételre jogosult személynek, vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek kell átadni. Ezen kötelezettségének a találástól számított nyolc napon belül kell eleget tennie.

Amennyiben a találó a jegyző részére adja át a dolgot, köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A jegyzőnek ugyanis kötelezettsége a jogosult részére átadni a talált ingóságot, amennyiben pedig ez meghiúsul három hónapi őrzést követően a találónak adja át, aki azt az állag sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el. A jegyző átadhatja a tárgyat a találónak, ha a tulajdonos személye nem válik ismertté, vagy nem jelentkezik az elhagyott holmiért.

Amennyiben a találó a dologra igényt tart, és ilyen módon birtokba is veszi azt, tulajdonjogot akkor szerez rajta, ha a jogosult a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik. Élőállat esetén a törvény ennél rövidebb, három hónapos határidőt állapít meg.

Közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, illetőleg tömegközlekedési eszközön talált dolog esetén a találó köteles az üzemetető alkalmazottjának átadni azt. Ilyen esetben nem tarthat igényt tulajdonjog megszerzésére.

A törvény külön rendelkezik arról az esetkörről, amikor a talált dolog nagyobb értékű, és azon a találó nem szerez tulajdonjogot: ilyen esetekben méltányos összegű találódíj illeti meg, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a jogosult visszakaphassa azt.

A gyakorlatban emellett általánosnak tekinthető, hogy a tulajdonos maga teszi közzé az elveszett tárgy keresését, és helyez kilátásba jutalmat a becsületes megtalálónak. Megjegyzendő, hogy hatályos jogunk a dolgokra vonatkozó szabályokat állatokra is alkalmazandónak tekinti, így a fentiek az elkóborolt házikedvencek megtalálása és felkutatása tekintetében is irányadók.

Napjainkban egyre elterjedtebb a talált dolgokról készült fényképek közösségi oldalakon történő közzététele, azonban a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő magatartás tanúsításához a fentiek elengedhetetlenek. Különösen érzékeny kérdést képez, ha személyes okmányokról készült fotók kerülnek fel a világhálóra, hiszen ezek a legjobb szándék mellett is visszaélésekre adhatnak alkalmat, továbbá személyiségi jogsértést is megvalósíthatnak.

dr. Heinrich Renáta fényképe

Szerző: dr. Heinrich Renáta

jogi előadó

Diplomáját 2016-ban szerezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd rövid ügyvédjelölti pályafutás után októberben a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-nél helyezkedett el. Szívügye elsősorban a munka- és szociális jog, emellett érdeklődik a peren kívüli alternatív vitarendezés és a kommunikáció iránt is. Célja, hogy a jogi tudást közérthetően és életszerűen oszthassa meg másokkal, és minden relációban a gyengébb felet segíthesse.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 3 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!