Szabadság év végi kiadása

Lehet, hogy az év végi szabadságok kapcsán is más lesz a 2020-as év, mint a korábbiak. Sokan ugyanis a járvány miatt már a tavaszi hullámban arra kényszerültek, hogy szabadságukat kivegyék, vagy egyszerűen azt a munkáltatók kiadták. Ugyanakkor olyanok is biztos jócskán vannak, akik pont ellenkezőleg jártak, vagyis nem tudták kivenni éves szabadságuk egy részét. Mi ebben az utóbbi esetben a teendő?

A Munka Törvénykönyve évek óta változatlan abban, hogy a rendes szabadságot, az esedékesség évében kell a munkáltatónak kiadnia és a munkavállalónak kivennie. E körben a feleket együttműködési és tájékoztatási kötelezettség is terheli.

A szabadság kiadását a munkáltató eszközöli és legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 naptári nappal közölnie kell ezt a munkavállalóval.

Előfordulhat olyan eset, amikor a munkavállaló szabadsága átnyúlik a következő évre, mivel azt esedékességekor mégsem tudja kivenni. Ez ugyanakkor csak a törvényben meghatározott esetekben és módon lehetséges.

A következő évre halasztott szabadságot legkésőbb március 31. napjáig kell kiadni. Amennyiben az érintett munkavállaló munkaviszonya az előző év október 1. napját követően létesült. Ugyanígy ez a határnap érvényes azokra az esetekre is, amikor a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén kezdeményezte munkavállalónál, hogy a szabadságát szakítsa meg, vagy egyszerűen emiatt az ok miatt nem adta ki a szabadságot az esedékesség évében.

Ha a munkavállaló az esedékességé évében megkezdi a szabadságát, de az maximum 5 munkanappal „átnyúlik” a következő évre, akkor ezt még úgy kell tekinteni, hogy a szabadságot az esedékességének évében adta ki a munkáltató.