Se autó, se kifizetés, se önhiba? Hogy van ez?

Ügyfelünk szabályosan közlekedett autójával, amikor egy idegen gépjármű szabálytalanul, jelzés nélkül és rendkívüli tempóval elé vágott, csakhogy a manőver sajnos nem sikerült zökkenőmentesen. Az idegen gépjármű Ügyfelünk autójának egyik oldalában komoly kárt okozott, amelynek következtében Ügyfelünk kénytelen volt megállni, de a károkozó a helyszínről továbbhajtott. Az eset kapcsán ismeretlen tettessel szemben szabálysértési eljárás indult közúti baleset okozása és cserbenhagyás miatt is.

A szabálysértési eljárás során a rendőrség a közterületi kamerafelvételeknek köszönhetően hamar megállapította, ki volt a cserbenhagyó károkozó. A személyéről és kötvényéről a szükséges adatokat közölte Ügyfelünkkel, aki ezen információk birtokában a kárigényét bejelentette a kötelező felelősségbiztosítónak. A biztosító az igényt nyilvántartásba vette, és a kifizetést nemes egyszerűséggel a szabálysértési eljárás jogerős lezárásához kötötte azzal, hogy akkor teljesít, ha Ügyfelének felelősségét jogerősen kimondja a rendőrség.

A biztosítóknak természetesen van joguk arra, hogy a kifizetés jogalapját vizsgálják. Azonban ez nem járhat azzal, hogy egy, a felelősség tekintetében egyértelmű tényállás kapcsán egy hosszan elhúzódó nyomozás jogerős lezárásához kössék a kifizetést. Ezen eljárást a jogszabály is kifejezetten tiltja. Ügyfelünk sérelmezte, hogy az autóját másnak a hibájából nem tudja használni, és a megfelelő ellenértéket sem kapja meg, amiből új gépjárművet tudna vásárolni, így hozzánk fordult.

Társaságunk felvette a kapcsolatot a nyomozóhatósággal. Ők egyértelmű tájékoztatást nyújtottak arról, hogy szakértői vélemény elkészítéséhez kötött az ügy lezárása, amely még hónapokig tarthat. Azonban az eljárás ezen pontján is alátámasztott tényként kezelik, hogy a balesetet a cserbenhagyó fél okozta, abban kizárólag ő volt a felelős. A nyomozóhatóság írásbeli és telefonos megkeresésünkre is együttműködő volt, és kérésünkre írásba foglaltan adtak tájékoztatást a nyomozás jelenlegi állásáról.

Ezzel a bizonyítékkal felvértezve felvettük a kapcsolatot a biztosítóval, és kifejtettük, hogy a szabálysértési eljárás jogerős lezárásához kötött kifizetés jogsértő. Továbbá a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a tényállás, így a cserbenhagyó felelőssége alátámasztott.

A biztosító a kifizetés jogalapját elismerte, Ügyfelünk három napon belül kézhez kapta a kárigényének megfelelő összeget.