Sérelemdíj – Beárazható-e a testi épség?

Egy nő begipszelt kézzel ül az orvosi rendelőben.
Napjainkban is sokszor hallhatjuk a köznyelvben a „nem vagyoni kártérítési igény” fogalmát. A korábbi polgári törvénykönyv által szabályozott – egyébként meglehetősen ellentmondásosan kezelt – intézmény helyett ugyanakkor a hatályos jog a sérelemdíjat vezette be, mint a személyiségi jogok megsértésének egyik lehetséges jogkövetkezményét.

A hatályos jogszabály nem kevesebb, mint hét személyiségi jogot nevesít a magánélet tiszteletben tartásától a személy hátrányos megkülönböztetésének tilalmán keresztül a képmáshoz való jogig. Tekintettel arra, hogy a személyiségi jogok mindegyike kivétel nélkül az emberi méltóságból, mint elidegeníthetetlen alapvető jogból ered, egyes esetekben a személyiségi jogsérelem más jogág – például alkotmányjog vagy éppen büntetőjog – normáit is sértheti. Mindemellett a sérelemdíjat, mint lehetséges jogkövetkezményt a polgári jog kapcsolja az ilyen jellegű tényállásokhoz.

Egyszerű példával szemléltetve: amennyiben elszenvedünk egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet, melynek során kartörést diagnosztizálnak, keletkezett káraink egy része relatíve könnyen összegszerűsíthető. Ilyenek például a sérült tárgyak rongálódásának javítási költségei vagy az esetleges jövedelemkiesés. A sérelemdíj azonban önmagában a személyiségi jog megsértésének – a fent szemléltetett példa esetén a testi épség sérelmének – „ellenértéke”, melynek összegszerű megállapítása enyhén szólva nehézkes. A jogszabály számítási módot, illetőleg értékhatárokat nem jelöl meg mankóként. Tegyük hozzá, ez szinte lehetetlen is volna, hiszen merőben más következményekhez vezet például egy csuklósérülésből visszamaradó sérülés egy zongoraművész hivatásában, mint egy telefonos ügyintéző mindennapjaiban.

A sérelemdíj megállapításához a polgári törvénykönyv annyiban törekszik támaszt adni, hogy az alábbi mérlegelendő szempontokat jelöli meg az elbíráláshoz:

  1. a jogsértés súlya, esetleges ismétlődő jellege
  2. a felróhatóság mértéke
  3. a jogsértés hatása a sértettre és környezetére

A fenti mérlegelendő szempontok és az eset összes körülményei, így különösen a sérüléssel érintett szerv, testrész figyelembevételével, az egyösszegben meghatározott sérelemdíj mértéke a pártízezres összegtől akár a több millió forintos tételig is terjedhet.

dr. Heinrich Renáta fényképe

Szerző: dr. Heinrich Renáta

jogi előadó

Diplomáját 2016-ban szerezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd rövid ügyvédjelölti pályafutás után októberben a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-nél helyezkedett el. Szívügye elsősorban a munka- és szociális jog, emellett érdeklődik a peren kívüli alternatív vitarendezés és a kommunikáció iránt is. Célja, hogy a jogi tudást közérthetően és életszerűen oszthassa meg másokkal, és minden relációban a gyengébb felet segíthesse.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 1 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!