Ön mit tenne, ha lakásfelújítása nem készülne el időben?

Egy fiatal pár félig fekve egy sárga mérőlécből házat mutat nekünk.

Ügyfelünk lakásának felújításával vállalkozót bízott meg. A megbízási díj 1.500.000 Ft volt. A vállalkozó a szerződés teljesítésével egyrészt késedelembe esett, másrészt némely munkálatokat hibásan végzett el. 

Ügyfelünk a munkákkal nem volt elégedett, a vállalkozót több alkalommal írásban felszólította arra, hogy a szerződésben foglaltakat teljesítse.Tekintettel arra, hogy a felszólításnak nem volt fogantja, Ügyfelünk Társaságunkhoz fordult. Társaságunk írásban megkereste a vállalkozót és a hatályos jogszabályok alapján felszólította póthatáridő tűzésével arra, hogy szerződésben foglaltakat teljesítse. A vállalkozó ezt elmulasztotta, így Ügyfelünk érdekmúlásra tekintettel vele megszüntette a szerződést, másik vállalkozóval fejeztette be a munkálatokat.Az újonnan megbízott vállalkozó a hibákat kijavította, a munkálatokat befejezte. A megbízási díjat és a hibás teljesítésből eredő kárt Társaságunk közbenjárásával peres úton Ügyfelünk részére megítélte a bíróság.