Nagy család, nagy autó – a nagycsaládos gépjármű szerzési támogatás

Család az autóban
A közelmúltban számtalan kedvezményt vezettek be a családok támogatása érdekében. Ennek egyik részét képezi a nagycsaládosoknak szóló gépkocsi szerzési támogatás, melynek elsődleges célja a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése.

Nézzük először is, hogy a jogi szabályozás kiket tekint nagycsaládosnak. Ez alapján ide sorolható:

  • a legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult személy,
  • vagy a legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult várandós nő, a várandósság betöltött 12. hetét követően,
  • vagy a várandós nő vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa.

Fontos, hogy a gyermekek számába nem számít bele az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek. Ugyanakkor a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt, életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni.

A gépjármű szerzési támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján történő megszerzéséhez vehető igénybe.

A szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a. A támogatás összegét megelőlegezni nem kell, azt a kereskedés részére utalja át a Kincstár, amennyiben a támogatást megítélő határozat véglegessé válik.

A támogatás a legalább hétszemélyes, új, vagy a támogatás megszerzése előtt legfeljebb 1 évvel korábban forgalomba helyezett, maximum 2000 kilométert futott, az autókereskedő által továbbértékesítési céllal beszerzett, nem használt, vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használt személyautókra vonatkozik. Lakóautóra nem vehető igénybe a támogatás.

A gépjármű szerzési támogatás nyújtásának feltétele, hogy az igénylő „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezzen, és ne álljon e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. További feltétel, hogy az igénylőnek nem lehet az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása, nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt, és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

A szerzési támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya fogja elbírálni.

A kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani 2019. július 1. és 2022. december 31. között.

A szerzési támogatás iránti kérelemben fel kell tüntetni azt, hogy a kérelmet benyújtó a szerzési támogatást milyen összegben, valamint, hogy adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez igényli, illetve az igénylő, a támogatással érintett személy, valamint a gyermekek adóazonosító jelét is. Továbbá igazolni kell, hogy a támogatás nyújtásának fentiekben ismertetett feltételei fennállnak.