Munkaviszony megszüntetése – Nem mindegy mi szerepel az indoklásban

Ügyfelünk egy multinacionális vállalat egyik áruházának áruházvezetője volt, amikor egy jól megtervezett folyamat eredményeként munkaviszonyát felmondással megszüntették.

Társaságunk munkajogi bíróságon támadta meg a felmondást. A munkáltató arra hivatkozott, hogy vezető állású munkavállalóként bármikor, indoklás nélkül is megszüntethető lett volna Ügyfelünk munkaviszonya.

Társaságunk azzal érvelt, hogy amennyiben a felmondás tartalmaz indoklást, úgy annak jogszerűségét vizsgálni kell. A bíróság nem csupán ezen érvelésünknek adott helyt, de megállapította a felmondás jogellenességét is. Továbbá kimondta azt is, hogy a felmondás a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelményébe ütköző, illetve a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmának megállapítására is alkalmas, mert retorziós jellegű volt.

A felmondás jogellenességének megállapítása következtében több millió forintnyi végkielégítés és felmondási időre járó távolléti díj megfizetésére kötelezte a bíróság a munkáltatót.