Minimálbér emelés – Negatív hatása is lehet?

Egy nő a szemüvegét felemelve néz egy laptopot.

2020. január 01-től ismételten nőtt a kötelező legkisebb munkabér (bruttó 161 000,- Ft) és a garantált bérminimum (210 600,- Ft) összege az erre vonatkozó jogszabály alapján. Bár ez örvendetes változás számos munkavállaló számára, a minimálbér emelése ugyanakkor hátrányt jelenthet annak a munkavállalónak, akinek károkozásért kell helytállnia munkáltatója felé.

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A kártérítési felelősség mértéke azonban korlátozott abban az esetben, ha a munkavállaló magatartása nem volt szándékos vagy súlyosan gondatlan.

A törvényi korlát – hacsak kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik – a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összege, akkor is, ha a tényleges kár összege ennél nagyobb. A minimálbér emelése értelemszerűen a kártérítési limit felső határát is kitolja, ha a munkavállaló hivatalosan a minimálbérnek megfelelő összeget keresi. Abban az esetben tehát, ha a munkavállaló figyelmetlensége vagyoni hátránnyal jár az őt foglalkoztató személy vagy cég számára, akkor jelenleg már bruttó 520 ezer forint bér számít a kártérítés felső határának.

Egy más aspektusból is érdemes a kártérítés témáját érinteni, ez pedig a munkáltatói fizetési felszólítás.

A munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő és a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meg nem haladó igényét fizetési felszólítással is érvényesítheti, amit írásba kell foglalni.

Ha ezt a munkavállaló átveszi, és nem támadja meg 30 napon belül a bíróságon, akkor a munkáltató egyoldalú döntése – amely lehet akár igazságtalan, jogszerűtlen is – többé nem vitatható, és végrehajthatóvá válik.

Január 01-től tehát csaknem bruttó 400 ezer forint munkabér erejéig egyoldalú kártérítési felszólítással is élhet a munkáltató. Ez az összeg a hazai átlagkereseteket alapul véve a munkavállalók többségét érzékenyen érintő, jelentős összegnek számít. A jogintézmény nem új, ám a minimálbér emelésével ennek jelentősége is egyre növekszik.